Onderzoek verduidelijkt verband tussen armoede en psychische aandoeningen

Maaike Zweers Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Schuldenproblematiek: niet straffen maar belonen
Lees meer

Armoede en psychische aandoeningen hangen niet alleen samen, maar er blijkt ook een oorzakelijk verband te zijn. Dit concluderen onderzoekers uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Italië.

Psychiater Marco Boks van Amsterdam UMC: “Deze studie geeft aan dat bepaalde psychische problemen iemands financiële situatie onzeker kunnen maken. Maar andersom zien we ook dat armoede kan leiden tot psychische problemen.” Deze studie is op 10 juli gepubliceerd in Nature Human Behaviour. 

Dat er verband was tussen de twee, is al eerder aangetoond, maar het ontwarren van oorzaak en gevolg bleek moeilijk. Een psychische aandoening kan van invloed zijn op iemands financiële situatie. Bijvoorbeeld als iemand minder kan werken of hogere zorgkosten heeft. Maar ook kunnen moeilijke financiële omstandigheden psychische problemen veroorzaken.

Complexe relatie

De onderzoekers maakten gebruik van gegevens uit de UK Biobank en het Psychiatric Genomic Consortium. Marco Boks: “Wij ontdekten dat schizofrenie en ADHD oorzakelijk bijdragen aan armoede. Andersom draagt armoede bij aan depressieve stoornis en schizofrenie. Het risico op anorexia nervosa wordt juist verminderd als er sprake is van armoede.”

Effectieve interventies

De bevindingen van dit onderzoek zijn belangrijk voor het beleid en de aanpak van zowel armoede als psychische aandoeningen. Door de wederzijdse invloed tussen armoede en psychische gezondheid te erkennen, kunnen beleidsmakers effectievere interventies ontwikkelen die gericht zijn op het doorbreken van de cirkel van armoede en psychische problemen. Boks “Het onderzoek levert robuust bewijs voor de noodzaak om ook naar sociale factoren zoals armoede kijken, als je je verdiept in de ontwikkeling van psychische aandoeningen.”

Genetische gegevens

De onderzoekers hebben ook een uitgebreide FAQ gepubliceerd om de vele vragen die voortkomen uit hun studie te beantwoorden. Deze FAQ is in de bijlage van de publicatie opgenomen. Marco Boks: “Er ontstaat vaak verwarring over het gebruik van genetische gegevens om de relatie tussen armoede en psychische aandoeningen te onderzoeken. We benadrukken dat dit niet betekent dat armoede genetisch is.”

“Integendeel; met genetische gegevens konden we armoede identificeren als een beïnvloedbare omgevingsfactor voor geestelijke gezondheid.”

 

Deel

artikel
Heleen Lameijer vecht tegen desinformatie
Lees meer
artikel
‘Natuur op Recept’ krijgt eigen verwijstitel
Lees meer
artikel
Iris de Vries: ‘Gezondheid kent geen politieke kleur’
Lees meer
artikel
Bewegingsarmoede grijpt wereldwijd om zich heen
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in