Waardegedreven zorg: knelpunten op een rij

Maaike Zweers Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Wink de Boer: ‘Passende zorg gaat ergens pijn doen’
Lees meer

Hoe borgen we de kwaliteit van zorg, terwijl we ook de kosten de hand houden? Over deze vraag bogen de leden van de Werkgroep Waardegedreven Bekostiging van Linnean zich. Het voorlopige antwoord is een whitepaper waarin alle knelpunten op een rij staan.

De Linnean-werkgroep startte begin 2022. De leden hadden de indruk dat de bestaande systeemwereld van bekostiging en financiële stromen op allerlei manieren belemmerend werkte voor het duurzaam inrichten van waardegedreven zorg.

Natuurlijk zijn volgens de werkgroep er veel goede initiatieven, projecten, programma’s en subsidies gericht op innovatie van bekostiging en financiering van zorg. Ze hebben allemaal als doel om de zorg passender en doelmatiger te maken. Dat gebeurt met wisselend succes.

In een pilotsetting wordt verkend óf en hoe bekostigingsvraagstukken zijn te verbeteren of op te lossen. Na een subsidieperiode volgt een terugval door ontbrekende randvoorwaarden.

Maatwerkconstructies

De good practices blijken vaak moeilijk te verspreiden. Ze zijn arbeidsintensief of bureaucratisch bij het aanvragen, uitvoeren en rapporteren. Het blijven maatwerkconstructies die de systeemwereld niet kunnen veranderen.

Vervolgonderzoek

De werkgroep zette in een whitepaper de knelpunten op een rij, plus oorzaken. Dit biedt de mogelijkheid om in vervolgonderzoek aandacht te besteden aan mogelijke oplossingsrichtingen.

Thema’s

De belemmeringen zijn gegroepeerd in de volgende thema’s.
• Financiering en bekostiging;
• Organisatievorm en governance;
• Contractering;
• Trransparantie;
• Leveranciers;
• Bijkomende belangen en prikkels.

Download hier gratis de whitepaper

Deel

artikel
‘Natuur op Recept’ krijgt eigen verwijstitel
Lees meer
artikel
EU steekt miljoenen in vergroten veerkracht zorgpersoneel
Lees meer
artikel
Ravijnjaar 2026: bereid je op tijd voor
Lees meer
artikel
Iris de Vries: ‘Gezondheid kent geen politieke kleur’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in