Bas Roukema: ‘Zorg Dichterbij steeds vaker reguliere zorg’

Gastauteur Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Palliatieve zorg verdient groot podium
Lees meer

Binnen het programma Zorg Dichterbij werkt Tergooi samen met zorgprofessionals en verzekeraars om de zorg te vernieuwen en te verbeteren. Er lopen al meer dan vijftig projecten waarvan er negen zijn opgenomen in de reguliere zorg. Waarom is dit programma nodig? Om wat voor projecten gaat het? En heeft de patiënt ook iets te vertellen? We vragen het aan Bas Roukema, KNO-arts bij Tergooi en medisch manager Zorg Dichterbij.

Waarom is het nodig om de zorg te vernieuwen?

“Omdat de vergrijzing toeneemt, hebben steeds meer mensen behoefte aan zorg. Wij gaan dus steeds meer zorg verlenen, maar wel met evenveel zorgverleners en middelen. Het is dus echt nodig dat we de zorg anders en slimmer inrichten. Met de projecten uit het programma Zorg Dichterbij maken we de zorg beter en slimmer én brengen we de zorg dichter bij de patiënt. Bijvoorbeeld met een videoconsult in plaats van een controle-bezoek op de poli.”

Met wie werkt Tergooi samen binnen dit programma?

“We werken samen met zorgverzekeraar Zilveren Kruis, huisartsenvereniging RHOGO, de regionale instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg, oftewel de VVT, Apothekers (SAGO) én met patiënten. Dat klinkt misschien logisch, maar het is best bijzonder. Al die partijen hebben andere belangen. In het eerste jaar dat het programma nu loopt, hebben we elkaar goed leren kennen. Dat geeft veel vertrouwen. We weten inmiddels dat je dit als ziekenhuis of verzekeraar niet alleen voor elkaar kunt krijgen. We hebben elkaar echt nodig.”

Hoe kunnen patiënten meedenken binnen het programma?

‘Patiënten zijn van begin tot eind betrokken. Dat begint al tijdens het wekelijkse programmaoverleg. We bespreken dan alle projecten en daar is altijd iemand bij die namens de patiënten meedenkt en meepraat. Per project bekijken we hoe we patiënten tijdens de pilot kunnen betrekken. Dat kan een patiëntenpanel zijn, of er worden bijvoorbeeld interviews afgenomen. Na elke pilot kijken we heel kritisch naar alle bevindingen. Zo weten we zeker dat onze zorg waardevol is voor de patiënt.’ Inmiddels zijn negen projecten ‘opgeschaald’ tot reguliere zorg en staat een hele rij klaar voor opschaling.

Welke rol heeft u als specialist binnen het programma?

“Elk project begint met een idee voor een verandering in de behandeling bij een bepaalde groep patiënten. Dat idee komt meestal van een specialist uit het ziekenhuis of van een huisarts of andere zorgprofessional. Die ziet immers het beste waar en hoe de zorg beter kan. Als we van het idee een project maken, vormen we samen een team. Degene die met het idee komt, wordt binnen het team eigenaar van het project. Er komt een projectleider bij en deskundigen, zoals een verpleegkundige, een (huis)arts en een thuiszorgmedewerker. Als team onderzoeken we eerst of we het project kunnen uitproberen, als dat zo is doen we een pilot bij een kleine groep patiënten. Als de pilot voor iedereen positief uitpakt, voeren we de nieuwe werkwijze in voor alle patiënten.”

Heeft u een paar voorbeelden van projecten?

‘We onderzoeken nu bijvoorbeeld of patiënten uit de regio Weesp voor bepaalde KNO-onderzoeken daar naar het Gezondheidscentrum kunnen. Ook voor KNO loopt er een pilot voor kinderen die zijn geopereerd aan de keelamandelen of trommelvliesbuisjes hebben gekregen. Het controle-bezoek is vervangen door een videoconsult. Dat scheelt de kinderen en ouders een bezoek aan het ziekenhuis. Thuismonitoring van COPD-patiënten is een mooi voorbeeld van een project dat nu reguliere zorg is. De patiënt vult regelmatig vragenlijsten in op een iPad en wordt op zo op afstand gevolgd én begeleid. Als het slechter gaat, is er direct contact met de patiënt via een videoconsult. Daar wordt de zorg voor deze groep patiënten echt beter van.”

Deel

artikel
‘Natuur op Recept’ krijgt eigen verwijstitel
Lees meer
artikel
EU steekt miljoenen in vergroten veerkracht zorgpersoneel
Lees meer
artikel
Ravijnjaar 2026: bereid je op tijd voor
Lees meer
artikel
Iris de Vries: ‘Gezondheid kent geen politieke kleur’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in