De vele bruggen van Illya Soffer

Willem Wansink Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Palliatieve zorg verdient groot podium
Lees meer

Illya Soffer behartigt als bestuurder van Ieder(in) de belangen van twee miljoen kwetsbare inwoners van Nederland. Om aan te geven hoever de bureaucratische machinerie in Den Haag zijn tentakels uitstrekt over de zorg, geeft zij een schets van het aantal departementen waarmee zij als bruggenbouwer in Den Haag te maken krijgt.

Versplintering troef. Daarom zijn Illya Soffer en haar medewerkers vaak te vinden in de Hofstad. In de eerste plaats wordt, uiteraard, contact onderhouden met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit departement heeft drie bewindslieden. Gewoonlijk wordt er overlegd met minister Hugo de Jonge voor gehandicaptenzorg. Maar die heeft zijn taken gedurende de coronapandemie tijdelijk overgedragen aan minister Tamara van Ark van Medische Zorg en Sport.

Van Ark gaat eveneens over het VN-verdrag gehandicapten, terwijl staatssecretaris Paul Blokhuis verantwoordelijk is voor de jeugdportefeuille, met daarin jeugdgezondheidszorg, de jeugd-ggz en de Jeugdwet. Daarnaast tekent hij voor het VWS-deel van de portefeuille huiselijk geweld en kindermishandeling.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dan moet Illya Soffer voor uiteenlopend overleg naar het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, naar Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En als het gaat over wonen met een beperking of over toegankelijke verkiezingen, bezoekt zij Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties.

Bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zit de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en de openbare ruimte. Bij Economische zaken en Klimaat klopt ze aan voor digitale toegankelijkheid. Met Financiën wordt de fiscale positie van mensen met een beperking besproken.

Aparte overlegtafel

Soffer: “Al die ministeries hebben voor elk overleg een aparte overlegtafel. En alle onderwerpen worden los van elkaar geagendeerd in de Tweede Kamer.” Voor afstemming met een beetje omvangrijke politieke partij in Den Haag over mensen met een beperking heeft Soffer soms te maken met zeven woordvoerders. “Die spreken elkaar nooit over mensen met een beperking.”

Verkniptheid

Vroeger was er ook nog een interdepartementaal gehandicapten-overleg. “Dat was onze gesprekspartner. Precies dezelfde verkniptheid bestaat er bij elke Nederlandse gemeente. Vermenigvuldigd met 352 keer voor alle gemeentes in het land.”

Deel

artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer
artikel
International Forum on Quality and Safety in Healthcare komt naar Utrecht
Lees meer
artikel
Zorgverzekeraar steekt zes miljoen in zorginvesteringsfonds
Lees meer
artikel
WHO: Grote Vier veroorzaken miljoenensterfte
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in