DUTCH wil medisch onderwijs moderniseren

Saskia Engbers Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Escaperoom helpt zorgmedewerkers over technologiedrempel
Lees meer

De Dutch Health Hub heeft een nieuw partnerschap beklonken. Het gaat om een samenwerking met DUTCH: Digital United Training Centres for Healthcare. Dit consortium wil het tekort aan zorgpersoneel wegwerken door in ons land meerdere digitale trainingscentra te ontwikkelen. Daarvoor is een radicale omslag in het medisch onderwijs nodig.

De missie van de topsector Life Sciences & Health liegt er niet om: in 2040 moeten alle Nederlanders vijf jaar langer én in goede gezondheid leven. Ook moeten de gezondheidsverschillen tussen de laagste en hoogste sociaaleconomische groepen in dat jaar met 30 procent zijn afgenomen.

Personeelskrapte neemt toe

Is dat haalbaar? Niet als de zorg, en de perioperatieve zorg in het bijzonder, georganiseerd blijft zoals nu. Doordat de zorgvraag stijgt en de personeelskrapte steeds verder toeneemt, zal het tekort aan professionals betrokken bij de perioperatieve zorg oplopen tot maar liefst 9 tot 20 procent in 2028. Dit heeft het Capaciteitsorgaan in 2020 beraamd.

Rigoureuze modernisering

Aan animo voor opleidingen tot bijvoorbeeld operatieassistent, anesthesiemedewerker, cathlabtechnicus en radiotherapeutisch laborant is geen gebrek. Het grote knelpunt is de beperkte opleidingscapaciteit in ziekenhuizen. Dit heeft te maken met de afhankelijkheid van patiëntcontact en praktijkuren. Het meester-gezel principe is nog leidend in de zorg.

Meer technologische innovaties

Om het probleem aan te pakken, is volgens DUTCH een rigoureuze modernisering van de zorg en opleidingen nodig, vooral in het perioperatieve proces. Technologische innovaties kunnen helpen om nieuwe professionals sneller op te leiden. Hierdoor vervalt de afhankelijkheid van patiëntcontact en praktijkuren. De mogelijkheden van zulke innovaties worden nu niet of nauwelijks benut. DUTCH wil ze daarom sneller en beter in het perioperatieve proces inbedden.

Krachten bundelen

DUTCH is ontstaan uit Amsterdam UMC en Amsterdam Skills Centre (ASC). Voorzitter van het consortium is Jaap Bonjer. Hij is chirurg, afdelingshoofd Heelkunde aan het Amsterdam UMC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.

In DUTCH bundelen veel partijen hun krachten. Het gaat om UMC’s, STZ ziekenhuizen, topsectoren, grote en kleine MedTech- en zorginnovatiebedrijven, (technische) universiteiten, overheidsorganen en andere belanghebbenden.

Samenwerking subsidieaanvragen

Samen bieden de partijen een antwoord op de vraag hoe de zorg bemensbaar, kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk blijft. DUTCH wil dit bereiken door innovatie te stimuleren, gezamenlijke projecten op te zetten en subsidies binnen te halen. Komend voorjaar wil het consortium een voorstel indienen bij het Nationaal Groeifonds. Ook kijkt DUTCH naar andere (Europese en internationale) subsidiemogelijkheden.

Drie pijlers

De inspanningen moeten leiden tot de ontwikkeling van meerdere Digital United Trainingscentra voor De Zorg in Nederland. In deze trainingscentra zijn de OK’s en medische beeldvormingscomplexen radicaal anders ingericht, geïntegreerd en bemenst. DUTCH richt zich bij die transitie op drie pijlers:

  • Blended XR learning: een mix van verschillende leervormen in computergegenereerde omgevingen;
  • Robotic assistants (robotica);
  • Digital monitoring: data over interacties tussen mens en robotmodules worden longitudinaal opgeslagen en geanalyseerd. Dit maakt een stapsgewijze verbetering van handelingen en richtlijnen mogelijk.

Hogere zorgkwaliteit

Dankzij de verbeterde opleiding moet er in de toekomst met minder mensen een hogere kwaliteit van zorg worden geleverd.  Met beeldgestuurde en operatieve interventies, robotica, smart glasses en real time data driven innovaties die zijn samengebracht in één hybride ‘interventiecomplex’.

Professionals zijn flexibel en gemakkelijk uitwisselbaar omdat ze multidisciplinair (in teams) zijn opgeleid. Ze worden doorlopend en modulair getraind, zodat ze kunnen werken met de nieuwste technieken. En de vierde droom van DUTCH: innovaties die de kwaliteit en doelmatigheid van zorg ten goede komen, worden sneller ingebed en verbeterd in de praktijk.

 

Deel

artikel
EU steekt miljoenen in vergroten veerkracht zorgpersoneel
Lees meer
artikel
Zeggenschap voorkomt uitstroom verplegenden en verzorgenden
Lees meer
artikel
Veteranen ondersteunen ziekenhuismedewerkers bij traumaverwerking
Lees meer
artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in