Envida brengt verpleeghuis naar huis

Gastauteur Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Joep de Groot: ‘Meer schaal en impact digitale zorg nodig’
Lees meer

Is zorg in de nabije toekomst alleen nog gegarandeerd voor mensen met geld? En ontstaat zo een tweedeling in de zorg? Bestuursvoorzitters Joep de Groot van CZ en Roger Ruijters van zorgorganisatie Envida willen dat iedereen geholpen wordt. Maar dat kan alleen als de zorg anders georganiseerd wordt. Bijvoorbeeld door het verpleeghuis naar huis te halen.

Door Karin Burhenne. Foto: Vincent van den Hoogen 

Toen zorgverzekeraar CZ onlangs de basispremie met 3,75 euro verhoogde, liet bestuursvoorzitter Joep de Groot weten dat de zorggrens bereikt is. Nu, enkele weken later, benadrukt De Groot in een gesprek met bestuursvoorzitter Roger Ruijters van de Zuid-Limburgse zorgorganisatie Envida dat iedereen geholpen moet worden. Zo denkt ook Ruijters er over. Maar wel op een andere manier dan nu. “Want we zitten op een weg die het verkeer niet meer aankan, waar het elke dag file is.”

Nieuwe wegen

Envida is al volop bezig met het inslaan van nieuwe wegen. Het is dan ook niet toevallig dat De Groot en Ruijters samen aan tafel schuiven voor een gesprek in het Tilburgse hoofdkantoor van CZ. “De Groot: “Envida is een van de koplopers in de ouderenzorg. Niet alle zorgorganisaties zijn zo ver. Wat we bij Envida leren, kunnen we in de toekomst bij andere organisaties implementeren.”

Vernieuwing is hard nodig, stelt De Groot. “We geven nu al meer dan 100 miljard uit aan zorg en daarmee verdringt de zorg innovatie op andere terreinen, zoals het onderwijs. Bovendien werkt nu al één op de zes werknemers in de zorg. Als we met de bestaande werkwijze de stijgende zorgvraag willen opvangen, moeten we naar één op de vier werknemers. Dat gaat niet lukken. Het moet anders en daarin spreken we elkaar onvoldoende aan.”

 Vandaar dat hij laatst nog eens zo nadrukkelijk op tafel legde dat de zorggrens is bereikt. Die boodschap is niet nieuw, maar de urgentie is groot. Daarom is hij blij dat zorgorganisaties al volop bezig zijn met het anders inrichten van de zorg en de inzet van nieuwe technologie en digitalisering.

Kleinste verpleeghuis  

Dat gebeurt bij Envida op verschillende manieren, vertelt Ruijters. “Nog niet zo lang geleden had je twee smaken, thuiszorg en verpleeghuiszorg. Wij willen toegroeien naar een veelheid aan smaken, ook omdat de samenleving verandert. Mensen willen graag de regie houden over hun eigen leven en dat vraagt om andere oplossingen. Zo hebben inmiddels vierhonderd mensen in onze regio het Volledig Pakket Thuis.” Met een VPT kunnen mensen thuis alle denkbare verpleeghuiszorg krijgen en ontstaat wat ze bij Envida het ‘kleinste verpleeghuis achter je voordeur’ noemen.

Hybride vormen

“Hierin zoeken we naar hybride vormen. Zo zijn er mensen met een VPT die afwisselend drie dagen in het verpleeghuis wonen en vier dagen thuis. Technologie maakt het vaak mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. En de voordelen daarvan zijn groot.”

Door (deels) thuis te blijven wonen, zijn mensen in staat om dezelfde dingen te blijven doen die ze voorheen ook deden. En op dagen dat iemand in het verpleeghuis verblijft, kan de mantelzorger even tot rust komen. Ruijters:  “Met deze hybride woonvormen kunnen we ook méér mensen helpen. Bovendien is niets zo ontwrichtend als een volledige verhuizing naar het verpleeghuis, zeker voor mensen met dementie. Met technologie, digitalisering en hybride oplossingen kun je zo’n volledige verhuizing vaak uitstellen of voorkomen. Het is echt persoonsvolgende zorg.”

Overigens zal het verpleeghuis de komende decennia niet verdwijnen, zegt Ruiters. Wel zal een definitieve opname steeds later in het traject volgen en de opnameduur korter worden.

Regels loslaten   

Volgens Ruijters is verder veel winst te behalen door regels los te laten die de zorg zichzelf in 80 procent van de gevallen heeft opgelegd. Daarbij wil hij niet wachten op Den Haag, maar gewoon beginnen. Een voorbeeld? Een dochter mag haar moeder helpen bij het aan- en uittrekken van steunkousen, in de thuiszorg heb je daar als medewerker niveau drie voor nodig.

Wat Ruijters daarmee wil zeggen, is dat verschillende zorgtaken niet altijd door mensen met een diploma uitgevoerd hoeven te worden. De inzet van semi-professionals onder het mom van ‘bekwaam is bevoegd’ zal toenemen. “

“Daarin zullen wij als CZ naast Envida gaan staan”, zegt Joep de Groot. Hij vindt het belangrijk dat zorgorganisaties anders tegen professionaliteit gaan aankijken. “Je hebt echt niet overal een diploma voor nodig”, zegt hij. Ruijters knikt: “In de coronaperiode hebben we geleerd dat nieuwe uitdagingen tot nieuwe oplossingen leiden. En dat in veel mensen een zorgmens schuilt.”

Positieve gezondheid

Ruijters vindt het goed dat De Groot zijn opvattingen deelt en het nieuws haalde met zijn uitspraak dat de zorggrens bereikt is. “Daarmee help jij onze medewerkers in de wijkverpleging die met cliënten het goede intakegesprek moeten voeren. Ze gaan daarbij nu al standaard in op positieve gezondheid en de vraag wat mensen zelf nog kunnen en willen. Zij weten dat de vraag groter is dan het aanbod. Het is belangrijk dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen, in plaats van alleen zorg te claimen.”

De Groot noemt de inzet van positieve gezondheid een goede ontwikkeling. “Zo draait het niet meer om de vraag hoeveel zorg mensen kunnen krijgen, maar wat voor hen belangrijk is om te doen. En dan kun je ook kijken naar welke slimme hulpmiddelen je kunt inzetten.”

Andere bril

Beiden benadrukken tot slot hoe belangrijk het is om met een andere bril naar zorgvragen te kijken, omdat lang niet elke zorgvraag een zorgoplossing vereist. Zo veroorzaken sociale problemen regelmatig gezondheidsproblemen, zegt De Groot. “En daar moeten we veel meer naar kijken. Wie veel stress ervaart door schulden, kan daar ziek van worden. Zorg is dan niet de oplossing, hulp bij het oplossen van die schulden is dat wel. En als je gezondheidsproblemen door eenzaamheid wilt oplossen, helpt het om mensen bij elkaar in de buurt te laten wonen, zoals Envida nastreeft. Want met dagbesteding alleen red je het niet.” De toename van het aantal mensen met dementie vraagt bovendien om een maatschappij die dementievriendelijker wordt, vindt De Groot. “Dat we met z’n allen wat zorgzamer worden en in de buurt wat meer voor elkaar zorgen. Mijn stelling is: als je het sociale leven centraal stelt, kan iedereen fijner leven. En dat is goed voor ieders gezondheid.”

 

Deel

artikel
Naasten van cliënten in ouderenzorg: onze nieuwe collega’s
Lees meer
artikel
Mix & Match verbindt thuiszorg met zorgtechnologie
Lees meer
artikel
‘Preventieve inzet beeldschermzorg loont’
Lees meer
artikel
‘Opschalen digitale zorg lukt alleen samen’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in