Huisartsen uiten frustratie over onzinnige regeldruk

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Palliatieve zorg verdient groot podium
Lees meer

Onzinnige regeldruk is een van de grootste dagelijkse frustraties van huisartsen. Zeker 30 procent van de tijd gaat hier aan op. Om het probleem nog eens onder de aandacht te brengen, hebben huisartsen een kalender vol hilarische, bizarre en deerniswekkende voorbeelden uitgebracht. Minister Kuipers belooft dit voorjaar nieuwe stappen tegen overbodige bureaucratie. De ‘Verscheurkalender’ biedt hiervoor “mooie en bruikbare aanknopingspunten”, aldus Kuipers.

De Verscheurkalender is een initiatief van een nieuwe huisartsenbeweging, die opereert onder de veelzeggende naam ‘Help de huisarts verzuipt’. De eerste daad was eerder dit jaar een gezamenlijk manifest met daarin pijnpunten en aanbevelingen. Deze pijnpunten en aanbevelingen zijn nu op ludieke wijze samengebald in de Verscheurkalender. De huisartsen krijgen daarbij steun van makers van Fokke en Sukke, die belangeloos een cartoon ter beschikking hebben gesteld.

Overbodige ambtenarij

Op de kalender treft de lezer talloze voorbeelden van overbodige ambtenarij. Waarom moeten huisartsen in hemelsnaam input leveren voor een fraude-instrument als de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA)? Wat moet een huisarts met de stroom van verzoeken van het UWV, de arbodienst, gemeenten en verzekeraars? Al deze partijen willen telkens nieuwe prognoses en visies op problemen die vaak al jaren bestaan. Neem de jaarlijkse herhaalbrief voor prothesen: “Alsof amputaties van zelf weer aangroeien.”

Steunzolen

Ook de zorgverzekeraars en ziekenhuizen zetten de huisarts onnodig aan het schrijven. Zo zijn er zorgverzekeraars die een verwijzing eisen voor de vervanging van steunzolen; zorgverzekeraars die heen en weer mailen omdat de huisarts niet kan aangeven hoe lang ondersteuning van een palliatieve patiënt nodig is; poliklinieken die in weerwil van de NZa-regels vinden dat er voor ieder ziekenhuisbezoek inclusief routinecontroles, na een jaar, een nieuwe verwijzing nodig is.

Afschuifgedrag

Meer nog dan een protest tegen regeldruk is de Verscheurkalender een aanklacht tegen afschuifgedrag in de zorgketen. Wat te denken van ziekenhuisspecialisten die patiënten via de huisarts doorverwijzen naar een collega, zelfs in eigen ziekenhuis? Ook besteden ziekenhuisspecialisten hun controles ongevraagd uit aan huisartsen. En dan de nazorg. Thuiszorg nodig na ziekenhuisopname? Vraag de huisarts om een uitvoeringsverzoek.

Extra ziekenhuisopnames

Een aparte categorie vormen de klachten rond het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Het preferentiebeleid ten aanzien medicatie en hulpmiddelen levert de verzekeraars financieel voordeel op. Maar de extra kosten elders in de keten blijven buiten beschouwing. De aanschaf van verbandmateriaal, katheters, drinkvoeding en stoppen met roken-medicijnen bijvoorbeeld mag vaak niet meer via de eigen apotheek besteld worden. De omgang met grote organisaties op afstand kost extra tijd. Schrijnender nog vinden de huisartsen het nodeloos wisselen van preferente farmaceut. Dat betekent niet alleen extra werk voor huisarts en apotheker, het kan ook gevaar opleveren voor de patiënt en bij verkeerd gebruik zelfs leiden tot extra ziekenhuisopnames.

Alleen staan

Ook de ggz doet geregeld een oneigenlijk beroep op de huisarts. Een instelling ontslaat een patiënt. Of de huisarts maar thuiszorg wil regelen. Een patiënt met ernstige psychiatrische klachten komt niet opdagen na uitnodiging per post. Ggz-aanbieder aan huisarts: “Kunnen jullie contact opnemen? Wij sluiten het dossier af.” Een acute psychiatrische crisis waarbij drank in het spel is? De huisarts staat alleen, want de ggz ‘doet’ geen drankmisbruik.

Te weinig ondersteuning

“De druk is vaak te hoog en er is soms te weinig ondersteuning”, erkende minister Kuipers deze week bij het in ontvangst nemen van de Verscheurkalender. “Samen met alle betrokken partijen hebben we de verantwoordelijkheid om deze regeldruk te verminderen. Dat is namelijk beter voor de huisarts én voor de patiënt.” Samen met collega-minister Conny Helder presenteert Kuipers dit voorjaar een vervolg op het programma ‘(Ont)regel de zorg”, “waar deze kalender mooie en bruikbare aanknopingspunten voor geeft.”

Deel

artikel
HLTH breekt lans voor vrouwengezondheid
Lees meer
artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer
artikel
International Forum on Quality and Safety in Healthcare komt naar Utrecht
Lees meer
artikel
Zorgverzekeraar steekt zes miljoen in zorginvesteringsfonds
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in