Persoonlijke aandacht vergroot werkplezier zorgprofessionals

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Arbeidsmarkt zorg komt onder hoogspanning
Lees meer

Na voldoening in het werk heeft persoonlijke aandacht de grootste invloed op het werkplezier van zorgprofessionals. Vooral de betrokkenheid van collega’s telt zwaar. Dit komt naar voren uit onderzoek van FWG. Het onderzoeks- en adviesbureau presenteerde de uitkomsten op de Dag van het werkplezier in de zorg op dinsdag 31 januari.

Persoonlijke aandacht neemt blijkens het onderzoek verschillende vormen aan. De aandacht die zorgmedewerkers krijgen van collega’s heeft de meest positieve invloed op het werkplezier. De vierhonderd medewerkers die aan het onderzoek meededen, kennen hier een gemiddeld cijfer van 8- aan toe. Aandacht die men aan zichzelf geeft krijgt een 7, gevolgd door aandacht van de leidinggevende (7-). De aandacht van de directie/bestuurder heeft met een 5+ relatief het minste gewicht.

Teamgevoel

Gevraagd naar hoeveel aandacht medewerkers daadwerkelijk krijgen, valt op dat alle medewerkers, ongeacht hun zorgbranche, hun collega’s een dikke voldoende geven. De helft van de zorgmedewerkers vindt de aandacht van het team en de collega’s de meest positieve invloed op het werkplezier hebben. “Teamgevoel is dus van groot belang!”, concludeert FWG.

Zorghart

Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat in het ziekenhuis de aandacht van leidinggevenden belangrijker wordt gevonden dan in andere branches. Een andere opvallende uitkomst is dat de geestelijke gezondheidszorg de enige zorgbranche is waarbij aandacht van de directie belangrijker wordt gevonden dan aandacht van de leidinggevende. Voldoening in het werk is en blijft de grootste motivator, maar volgens FWG is dat logisch voor mensen met een zorghart.

Leidinggevende

De aandacht van de leidinggevende scoort het hoogst bij medewerkers die in het ziekenhuis en in de ggz werken. Opvallend is dat de leidinggevende niet zo vaak genoemd wordt als wordt gevraagd wordt naar de impact op werkplezier. “Dit terwijl we uit andere onderzoeken weten dat de leidinggevende een grote rol speelt bij ziekteverzuim en verloop”, aldus de onderzoekers. “Wel zagen we verschillen tussen groepen. Zo geven jonge medewerkers vaker aan dat de leidinggevende een positieve invloed heeft op hun werkplezier dan de oudere medewerkers.”

Bestuurder

FWG noemt het opvallend dat bestuurders een onvoldoende krijgen als het gaat om het geven van voldoende aandacht (5+). Daar hoort wel een kanttekening bij. Volgens de zorgmedewerkers heeft aandacht van de directie/bestuurder de minste invloed heeft op het werkplezier. Gemiddeld geven medewerkers die korter in dienst zijn een hogere score voor de aandacht van de directie.

Me-time

De aandacht die mensen besteden aan zichzelf lijkt in alle groepen gelijk te zijn. Wel is het opvallend dat mensen die minder dan een jaar in de zorg werken aan aandacht voor zichzelf een stuk minder impact toekennen dan zorgmedewerkers die langer dan twintig jaar in de zorg werken. Opvallend punt: mannen geven ‘me-time’ structureel een hoger cijfer dan vrouwen.

Deel

artikel
BeBright, Movimento en Visiom slaan handen ineen
Lees meer
artikel
Wachtlijsten ggz: geef ernstige patiënten voorrang
Lees meer
artikel
VR en AR in de zorg: do’s en don’ts
Lees meer
artikel
Excursie over de beursvloer: inspiratie voor de ouderenzorg
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in