Rijnmond regelt sneller VVT-zorg dankzij databeschikbaarheid

Pieter Verbeek Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Dezi maakt inloggen veiliger en gebruiksvriendelijker
Lees meer

Huisartsen in de regio Rijnmond kunnen sinds begin april patiënten die met spoed VVT of Jeugdgezondheidszorg nodig hebben gemakkelijk digitaal aanmelden. Op Zorg & ict presenteren de partners uit de Rotterdamse regio de samenwerking.

Acute aanmelding voor VVT-Zorg was in de regio erg lastig omdat de verschillende zorgpartijen met verschillende applicaties werkten, zoals Point en ZorgDomein. Die sloten niet op elkaar aan, wat de data-uitwisseling lastig maakte. Tot nu toe waren nog handmatige tijdrovende handelingen van de huisarts nodig.

Hoe kan het verwijsproces van een patiënt nu zodanig worden ingericht dat de relevante data op de juiste plek beschikbaar komt? Met die vraag sloegen Rijnmond Dokters, RijnmondNet, het Regionaal Coördinatiepunt VerwijsHulp010 en Zilveren Kruis de handen ineen. Dankzij een nieuwe koppeling kunnen huisartsen nu patiënten via ZorgDomein verwijzen voor acute zorgbemiddeling. De gegevens worden automatisch doorgezet naar het systeem van het Regionaal Coördinatiepunt Verwijshulp010.

VerwijsHulp010

Met de koppeling wordt een belangrijke stap voorwaarts gezet in de digitalisering van het verwijzingsproces binnen de zorgregio Rotterdam, vertelt Lonneke Reitsma, projectleider RijnmondNet. Met dit project delen we echt data vanuit verschillende domeinen. Het knelpunt waar we tegenaan liepen, was echt het handmatig overtypen en elkaar nabellen. Dat was niet alleen niet veilig, maar kostte ook veel tijd. We hebben echt samen met onze leveranciers gekeken hoe we dit konden oplossen.”

Een jaar lang werkte een projectteam van ZorgDomein, Enovation POINT, RijnmondNet, Rijnmond Dokters en ConForte-VerwijsHulp010 intensief aan de koppeling om data uit de verschillende domeinen en systemen te kunnen delen. “We hebben niet alleen aandacht besteed aan de technische ontwikkeling, maar zijn ook aan de slag gegaan met de juridische kant om privacy, veiligheid en bescherming van gegevensuitwisseling te waarborgen. Deze koppeling laat zien dat we regionaal in staat zijn om gezamenlijk een slimme, gedegen digitale infrastructuur op te zetten die gegevensuitwisseling sneller, veiliger én gemakkelijker maakt.”

Huisartsen

Voor huisartsen was het digitaal aanmelden voor acute zorg een belangrijke reden om mee te doen, aldus Leon Joanknecht, huisarts en CMIO bij Rijnmonddokters. “Als een patiënt niet thuis, maar ook niet in het ziekenhuis kan blijven, kan VerwijsHulp010 helpen zoeken naar een oplossing. In het verleden moesten we zelf als huisarts allerlei zorgaanbieders gaan afbellen. Dat was heel inefficiënt en kostte veel tijd. VerwijsHulp010 is een belangrijke stap voor ons. Zij weten precies welke plek er beschikbaar is voor een patiënt. Ze zijn een enorme steun, en daarom wilden wij erin investeren om het beter te maken.”

‘Tijd is rijp voor netwerkzorg’

De grootste winst van de samenwerking in de regio met al die partijen is dat er een groter doel voor ogen is dat de belangen overstijgt, namelijk betere integrale zorg, aldus Raymond Dubbelt, informatiemanager bij VVT-instelling Aafje.

Ook zorgt de samenwerking voor veiliger werken. “Deze koppeling verhoogt de betrouwbaarheid van data en biedt ook de mogelijkheid tot een digitale terugkoppeling (retourbericht) naar de verwijzer. Dat is een cruciaal aspect is van het gehele proces. Er kan dus vanaf nu niet alleen efficiënter worden gewerkt, maar ook veiliger. De tijd is echt rijp voor netwerkzorg en open standaarden. Zo zorg je echt voor een snellere doorstroom, zodat er minder tekort aan plekken komt.”

Daar is Joanknecht het mee eens. “Juist door dit project kom je nader tot elkaar. Er is meer begrip voor de professionals in de keten.” Als voorbeeld noemt hij het invullen van het gewicht van een patiënt. “Een verwijzer heeft die gegevens echt nodig. Een hoog gewicht kan leiden tot een ander plaatsingsadvies. Ik benadruk dus bij mijn collega’s dat ze dit goed moeten invullen. Door zoveel mogelijk informatie mee te sturen, kun je ervoor zorgen dat de patiënt direct op de juiste plek terechtkomt.”

Samenwerking verbreden

De partners van Rijnmond hebben de ambitie om de samenwerking te verbreden naar andere terreinen. Joanknecht ziet het als een belangrijke stap richting een volledig gedigitaliseerde verwijzing richting de Thuiszorg. Maar ook andere regio’s kunnen gebruik maken van de Rotterdamse kennis, stelde Reitsma. “Het project is klaar, de koppeling ligt er.”

 

 

Deel

artikel
‘Duurzame zorginkoop raakt facilitaire leveranciers’
Lees meer
artikel
Laatste levensfase: meebeslissen ja, anticiperen nee
Lees meer
artikel
Platform biedt kostenefficiënte hoorzorg op afstand
Lees meer
artikel
Maastro halveert wachttijd behandeling longkanker
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in