Dutch Health Hub tekent Green Deal Duurzame Zorg

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Medicijnverspilling: hergebruik medicijnen komt steeds dichterbij
Lees meer

De Dutch Health Hub en Jaarbeurs hebben de Green Deal Duurzame Zorg ondertekend. Met de ondertekening onderstrepen de twee partijen hun ambities en doelen op het gebied van duurzaamheid.

“Duurzaamheid staat bij ons hoog op de agenda”, zegt Marloes van den Berg, Chief Sustainability Officer van Jaarbeurs. “We geloven in een wereld waar we zorgvuldig omgaan met elkaar en onze omgeving. Juist tijdens de coronacrisis heeft de Jaarbeurs extra ingezet op duurzaamheid. Op het gebied van de zorg creëert de Jaarbeurs met het initiatief Dutch Health Hub een ontmoetingsplaats voor professionals en organisaties. Een plek om ideeën uit te wisselen, kennis en inspiratie op te doen en om samen te werken; ook op het gebied van duurzaamheid.  Op deze manier wil de Jaarbeurs bijdragen aan de beweging die duurzame zorg mogelijk maakt en versnelt.

Betaalbare zorg

“Met onze Dutch Health Hub zetten we ons in voor betaalbare, betere en duurzamere zorg met meer aandacht voor gezondheid en preventie”, reageert director Ruud Koolen van de Dutch Health Hub. “We willen partijen samenbrengen en in beweging zetten, nieuwe coalities creëren die samenwerken en innoveren. Hier groeit de beweging die duurzame zorg faciliteert en versnelt.”

Versnellen verduurzaming

De Green Deal Duurzame Zorg heeft tot doel om gezamenlijk de verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Ondertekenaars maken zich onder meer sterk voor het terugdringen van de CO2-uitstoot in de sector. Ook zetten ze zich in voor een circulaire bedrijfsvoering en vermindering van de hoeveelheid medicijnresten in oppervlakte- en grondwater. Daarnaast werken ze mee aan een leefomgeving in en buiten zorginstellingen die de gezondheid van iedereen bevordert.

Snijvlak van zorg en vergroening

De Dutch Health Hub geeft invulling aan deze doelstelling door relevante partijen op het snijvlak van zorg en vergroening actief bij elkaar te brengen, online en offline. “Wij creëren daarbij de meest optimale ontmoeting in een vorm die past bij de behoefte van de zorgprofessional”, legt Koolen uit. “Op de meest duurzame en efficiëntie manier.”
In concreto betekent dit dat de Dutch Health Hub onder meer via de eigen kanalen content maakt en verspreidt over best practices, voorvechters van duurzaamheid een podium biedt en partijen op dit onderwerp bij elkaar te brengt.

Curatieve en langdurige zorg

Sinds de start in 2018 hebben zich meer dan 150 partijen bij de Green Deal Duurzame Zorg aangesloten. In meerderheid betreft het zorgaanbieders in zowel de curatieve als langdurige zorg, maar daarnaast hebben ook brancheorganisaties, bedrijven, overheden en omgevingsdiensten zich gecommitteerd. Onder de deelnemers namen als de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Intrakoop, Menzis, Eneco, Philips en ZonMW.

Innovatief vergroenen

Oud-zorgbestuurder Cathy van Beek, als kwartiermaker duurzame zorg nauw bij de Green Deal betrokken, juicht het toetreden van de Dutch Health Hub en Jaarbeurs ten zeerste toe. “Het is heel belangrijk dat de Dutch Health Hub, ingebed in de rap vergroenende Jaarbeurs, heeft getekend. Ik zie met de Dutch Health Hub als multiplayer én multiplier veel kansen voor het innovatief vergroenen van de zorg.”

 

 

Deel

artikel
Vergroen de SEH: verminder het medicijngebruik
Lees meer
artikel
NVZ: ‘Groene zorg is geen toekomstmuziek meer’
Lees meer
artikel
Handboek helpt SEH vergroenen
Lees meer
artikel
‘Duurzaamheid is goed voor omgeving én voor financieel beleid’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in