‘Duurzaamheid is ook voor zorgfinancial bittere noodzaak’

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Uitgelicht event: Duurzaamheid, van visie naar uitvoering!
Lees meer

Duurzaamheid hoort integraal onderdeel te zijn van een gezonde, reguliere bedrijfsvoering van zorgorganisaties. Dat betoogt voorzitter Jorrit Wigchert van de vereniging voor financials in de zorg Fizi. Sceptici plaatsen duurzaamheid nog vaak in ‘de boomknuffelhoek’. Ten onrechte, vindt Wigchert: “Duurzaamheid is de sleutel tot sterke, veerkrachtige zorgorganisaties.”

Voor Fizi is duurzaamheid een absoluut speerpunt. Om die reden noemt de beroepsvereniging het onderwerp expliciet in de nieuw geformuleerde missie. “Fizi gelooft in betaalbare, toegankelijke zorg waarin de zorgfinancial het verschil maakt”, leest het op de website. “We verbinden, inspireren en dagen elkaar uit. We voelen gezamenlijk een belangrijke verantwoordelijkheid voor een duurzaam Nederlands zorgstelsel.”

Enthousiast maken

Onder de titel ‘Duurzaamheid, van visie naar uitvoering’ organiseert Fizi op 12 april tijdens Dutch Health Week samen met ActiZ, Intrakoop, NVTZ, NVZ en Rabobank een congres over dit thema. “Ons doel is natuurlijk om de leden enthousiast te maken voor het thema ‘duurzaamheid’”, zegt Wigchert, naast voorzitter van de beroepsvereniging actief als Senior Manager BDO Advisory Management Consulting Zorg. “Maar ook om te laten zien dat duurzaamheid in bredere zin bittere noodzaak is.”

Noodzaak voor de toekomst

Daarmee bedoelt Wigchert te zeggen dat iedere zorgorganisatie duurzaamheid zou moeten zien als fundament voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering. “Wij zien duurzaamheid niet als trend, maar als een noodzaak voor de toekomst”, verduidelijkt Wigchert. “Duurzaamheid moet je zien als een investering in de toekomstige gezondheid van zowel de samenleving als de zorgorganisatie. Daarmee is duurzaamheid de sleutel tot het anticiperen op en navigeren door de onzekerheden die komen, waardoor zorgorganisaties veerkrachtiger en sterker worden.”

Groene businesscase

Voor degenen die dit -zoals Wigchert zelf zegt- ‘hoog-over’ vinden klinken, vertaalt hij de boodschap graag naar de praktijk. “Als zorgfinancials zijn we graag concreet. Als het over duurzaamheid gaat, is er een belangrijke rol weggelegd voor de zorgfinancial. Duurzaamheid kost nu eenmaal geld. Door te investeren kunnen zorgorganisaties op termijn kosten besparen. En daardoor kunnen ze -hopen wij- financieel het hoofd iets makkelijker boven water houden. Maar dat vraagt om een faire en scherpe businesscase met cijfers bij de groene initiatieven.”

Door inzicht te geven in de financiële mogelijkheden en kansen spelen financials een centrale rol bij het realiseren van groene ambities. “Het geld moet er wel zijn: zowel in kas als in de financiële ruimte van de financieringsratio’s. Dat is nu voor veel organisaties een zorg.”

Rapportage en verantwoording

Niet alleen de impact van het werk van de financial groeit door verduurzaming, ook de aard en zwaarte van het werk verandert. Zo moeten grote bedrijven sinds dit jaar verplicht een duurzaamheidsrapportage opstellen, de zogeheten Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daar ligt een heel raamwerk van standaarden aan ten grondslag, de European Sustainability Reporting Standards (ESRSs).

“Er zit ook nog een ‘achterkant’ aan duurzaamheid, namelijk interne rapportage en externe verantwoording”, reageert Wigchert. “Beide zijn het domein van de zorgfinancial. Als bestuurder en toezichthouder wil je weten hoe je organisatie er op het vlak van duurzaamheid en compliance voor staat. Daarvoor zijn er processen, meetbare kpi’s en rapportage-tools nodig als ook sturingsmogelijkheden voor het management. Maar los van CSRD en ESRSs willen en moeten stakeholders op een zeker moment geïnformeerd worden over de duurzame inspanningen en vooral resultaten van de organisatie.”

Urgentie

Samenvattend concludeert Wigchert dat duurzaamheid tal van nieuwe uitdagingen meebrengt,  zowel voor zorgorganisaties als voor zorgfinancials. “Toch is niet iedereen hier zich van bewust en voelt niet iedereen die urgentie”, besluit Wigchert. “Wij vinden het belangrijk dat duurzaamheid uit de boomknuffelhoek komt en een integraal onderdeel wordt van gezonde-reguliere bedrijfsvoering. Daarom zijn wij als Fizi mede-initiatiefnemer en organisator van het zorgcongres ‘Duurzaamheid, van visie naar uitvoering’. Samen met onze partners willen wij zorgorganisaties waar mogelijk ondersteunen met kennis en kunde in de stappen op het pad van duurzaamheid. Laten we er een mooie boswandeling van maken.”

Het congres ‘Duurzaamheid, van visie naar uitvoering’ vindt op 12 april tijdens Dutch Health Week plaats bij Rabobank in Utrecht. Plenaire sprekers zijn onder anderen transformatieprofessor Jan Rotmans, bestuursvoorzitter Marjo Vissers van VGZ en bestuurder Frido Kraanen van Omring. 

Deel

artikel
‘Duurzame zorginkoop raakt facilitaire leveranciers’
Lees meer
artikel
Marjo Vissers: ‘Stop met pleisters plakken in ggz’
Lees meer
artikel
‘Gezondheid begint bij regeneratieve voeding’
Lees meer
artikel
‘Harde boodschap’ Rotmans zet zorgbestuurder aan het denken
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in