Zonder extra miljarden belandt Green Deal Zorg in prullenbak

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: ‘Klimaatcrisis is echte crisis voor de zorg’
Lees meer

Zonder extra investeringen kunnen de doelen van de Green Deal Zorg de prullenbak in. Dat stellen de branche- en koepelorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer.  De sector heeft een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro nodig om in de buurt te blijven van de groene ambities. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie.

De zorg is op dit moment nog goed voor zo’n 7 procent van de totale CO2-uitstoot. Daar moet verandering in komen, vinden de branche- en koepelorganisaties in de zorg.

In de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is een halvering van de uitstoot per 2030 afgesproken. In 2050 moet de zorg helemaal klimaatneutraal zijn. Dit betekent het reduceren van de CO2-uitstoot. Maar ook het scheiden van afvalstromen en terugdringen van de milieubelasting van medicijnen.

Investering Green Deal

Aan de Green Deal hangt een fors kostenplaatje. Volgens een eerste inventarisatie is er een initiële investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro nodig. Daarnaast leiden de plannen volgens berekening van de partijen tot structurele meerkosten. Die zullen 350 tot 700 miljoen euro per jaar bedragen. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV becijferde al eerder dat alleen al de verduurzaming van het ziekenhuisvastgoed de komende jaren 9 tot 10 miljard euro kost.

Voorjaarsnota

Volgens de branche- en koepelorganisaties ontbreekt het de zorg op dit moment aan financiële middelen hiervoor. De Voorjaarsnota ligt in het verschiet, In dit kader vragen de zorgpartijen de politiek en het ministerie VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden vrij te maken. Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet gerealiseerd worden, stellen de zorgpartijen in de brief aan de Tweede Kamer.

Integraal Uitvoeringsplan

Bij wijze van onderbouwing van hun financiële eisen hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg gezamenlijk het Integraal Uitvoeringsplan opgesteld. ‘Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’ geeft inzicht in de concrete stappen. Daarnaast in investeringen die nodig zijn om de ambities uit de Green Deal te realiseren. Ook bevat het plan doelen, beoogde resultaten, activiteiten en tijdlijnen voor ieder van de thema’s en afspraken uit Green Deal Duurzame Zorg. Het plan is op 1 maart aangeboden aan de ministeries van VWS, EZK, BZK en I&W.

Deel

artikel
Vergroen de SEH: verminder het medicijngebruik
Lees meer
artikel
NVZ: ‘Groene zorg is geen toekomstmuziek meer’
Lees meer
artikel
Handboek helpt SEH vergroenen
Lees meer
artikel
‘Duurzaamheid is goed voor omgeving én voor financieel beleid’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in