Zorginstituut: inflatie jaagt zorgkosten met miljarden op

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Uitgelicht event: Dutch Health Week 2024
Lees meer

De zorgkosten over 2023 laten een forse stijging zien ten opzichte van 2022. Dit blijkt uit recente declaratiecijfers en ramingen van Zorginstituut Nederland. Door met name inflatie stijgen de kosten van het basispakket met 6,5 procent naar 54,8 miljard euro. De kosten van de langdurige zorg stijgen nog harder: met 9,2 procent naar 33,4 miljard euro.

Als het om zorg gaat die uit het basispakket wordt vergoed, is de medisch-specialistische zorg in absolute zin de grootste kostenstijger. De kosten van deze zorg stijgen met 7 procent, omgerekend 1,8 miljard euro, goed voor een totaal van 28,6 miljard euro. Grote boosdoener is de inflatie die doorwerkt in de lonen en prijzen.

Mondzorg is snelste groeier

Het Zorginstituut noemt de stijging van de kosten voor mondzorg opvallend. In vergelijking met 2022 zijn die vorig jaar met 12 procent gestegen, daarmee uitkomend op een totaal van 936 miljoen euro. Mondzorg is hiermee de snelst groeiende post binnen het basispakket. De stijging is aan meer dan alleen inflatie te wijten. In het kader van het actieplan Op weg naar een mondgezonde generatie zijn zorgverzekeraars actief gaan communiceren over het feit dat mondzorg uit het basispakket wordt vergoed. Meer jongeren zijn zodoende een beroep gaan doen op mondzorg.

Meer tijd voor de patiënt

De kosten van de huisartsenzorg stegen met 10 procent ook bovengemiddeld. Volgens het Zorginstituut komt dit deels door passende zorg-initiatieven die voortkomen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Huisartsen hebben hierdoor meer tijd gekregen voor het ‘goede gesprek’ met hun patiënten in de spreekkamer. Ook voor netwerken met vakgenoten of andere activiteiten is meer ruimte gekomen.

Overheveling ggz-wonen

Het leeuwendeel van de kosten van de langdurige zorg komt van oudsher voor rekening van de verpleeg- en thuiszorg. Het Zorginstituut ziet daarnaast een opvallende ‘stijger’ in de vorm van een groei van de kosten voor ggz-wonen. In vergelijking met 2022 is het aantal mensen met een Wlz-indicatie voor ggz-wonen met bijna 4.000 personen gestegen. Dit is een toename van 16 procent.

De stijging heeft te maken met het feit dat de Wet  langdurige zorg (Wlz) direct is opengesteld voor volwassenen die hun leven lang intensieve ggz nodig hebben. Deze kosten vielen eerder grotendeels onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het Zorginstituut verwacht dat de huidig stijging van tijdelijke aard is. Uiteindelijk moet de instroom in de Wlz op de korte en lange termijn afnemen.

Deel

artikel
Zes tips om je innovatievermogen te versterken
Lees meer
artikel
Medicijnverspilling: hergebruik medicijnen komt steeds dichterbij
Lees meer
artikel
Palliatieve zorg verdient groot podium
Lees meer
artikel
Patiëntreis en zorgpad zijn niet hetzelfde
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in