Positieve Gezondheid krijgt impuls door krachtenbundeling

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Chat met je sigaret
Lees meer

Institute for Positive Health (iPH) en Alles is Gezondheid hebben met ingang van 1 januari de krachten gebundeld. Daarmee krijgt de beweging rond Positieve Gezondheid een nieuwe impuls. De twee partijen willen hun gezamenlijke inspanningen met name richten op de borging en doorontwikkeling van het concept.

“Samen kun je meer impact maken”, licht directeur Karen van Ruiten het samengaan toe. “Ook is in een gefragmenteerd preventieveld en de huidige netwerkmaatschappij verbindend leiderschap onmisbaar.” “Ik ben er van overtuigd dat het samengaan een extra impuls geeft aan de paradigmaverandering richting gezondheid“, stelt Machteld Huber, grondlegger van Positieve Gezondheid.

Naadloos aanvullen

Betrokkenen spreken van een ‘match made in heaven’. Kennisinstuut iPH en domeinoverschrijdend netwerk Alles is Gezondheid vullen elkaar naadloos aan. In de praktijk werkten iPH en Alles is Gezondheid het afgelopen jaar al nauw samen. Zo zijn de twee partijen samen opgetrokken bij onder meer de invoering van Positieve Gezondheid in de regio IJsselland, de toepassing van gezondheidskaart PLUK in Noord-Nederland en het opzetten van het platform Gezamenlijk voor Gezonde Regio’s.

Activiteiten

Einddoel is een gezonder en vitaler Nederland. Met het oog hierop richten Alles is Gezondheid en iPH zich dit jaar op drie lijnen van activiteiten. De eerste lijn draait om het aanjagen en ondersteunen van wijken, steden, gebieden en regio’s die zich richten op gezondheid(verbetering). De tweede lijn is het activeren en borgen van domein-overstijgende samenwerkingsverbanden. Te denken valt aan allianties of netwerken rond kinderarmoede, taal en gezondheid, gezonde mode-industrie, jongerenhulp, gezond werkgeverschap en het thema groen en gezondheid.

Stapje terug

De derde programmalijn richt zich volledig op de doorontwikkeling en toepassing van het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Ook wordt de Academie PG als leer- en trainingscentrum verder uitgebouwd. Met de borging van het gedachtegoed en de kennis en kunde van iPH is een eigenstandig instituut niet meer nodig. Wel blijft grondlegger Huber voor één dag per week verbonden aan de nieuwe combinatie. Daarnaast is ze betrokken bij het programma ‘Ouder Worden 2040’.

De ruimte van dit stapje terug wil ze benutten voor onder meer het opruimen van haar grote werkarchief. Hubert: “Met de wetenschap dat iPH in goede handen, is het voor mij ook een mooi moment om te ontdekken wat gezond ouder worden betekent.’’ Scheidend iPH-directeur Angelique Schuitemaker gaat op 24 januari aan de slag als bestuurder van Brentano Amstelveen.

 

Deel

artikel
iPH en ROC Midden Nederland verlengen samenwerking
Lees meer
artikel
Jaarbeurs verbindt zich aan Ouder Worden 2040
Lees meer
artikel
Vluchtelingenprojecten: drie subsidies
Lees meer
artikel
WHO: Grote Vier veroorzaken miljoenensterfte
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in