‘Patiënt staat aan het roer bij telemonitoring’

Saskia Engbers Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Vidya Breeveld innoveert markt weesgeneesmiddelen
Lees meer

De missie van zorginnovatiebedrijf Medicine Men liegt er niet om. In 2030 wil de onderneming zorgprofessionals een miljoen uur hebben bespaard dankzij de telemonitoring van Viduet. Wat dit platform uniek maakt, is dat de regie volledig bij de patiënt ligt.

“Zo’n vijftien jaar geleden is mijn vrouw ernstig ziek geweest en met hulp van artsen en medicijnen ook weer genezen”, vertelt Oscar van Dijk, CEO van Medicine Men. “Uit dankbaarheid wilde ik iets terugdoen voor de maatschappij.”

Met zijn technische achtergrond richtte Van Dijk Medicine Men op. Dit bedrijf bedenkt software-oplossingen voor patiënten met een chronische ziekte. Een paar jaar na de start kwam de focus te liggen op de ontwikkeling van een platform voor telemonitoring. Dat heette eerst Emma en sinds een jaar Viduet. De achterliggende gedachte bij deze naam: om te bereiken dat patiënten een zo gezond mogelijk leven (‘vi’) leiden, is het belangrijk dat zij samen met de zorgverlener (als ‘duet’) aan hun gezondheid werken.

Zelfmanagement

Het platform biedt zorg op afstand, met als uitgangspunt dat patiënten zelf de regie nemen. Zij voeren gegevens in op basis van vragen in de Viduet-app en doen zelfmetingen. Het gaat bijvoorbeeld om de bloeddruk, saturatie, het gewicht of de mate van activiteit. Op basis van het verloop doen patiënten zelf aanpassingen, bijvoorbeeld door extra medicijnen te nemen of meer te bewegen. Omdat de zorgverleners en eventuele mantelzorger van de patiënt via het platform meekijken, kunnen zij ondersteunen en adviezen geven.

Van Dijk: “Wij weten inmiddels dat zelfmanagement betere resultaten oplevert dan traditionele telemonitoring, waarbij de patiënt gegevens invoert en vervolgens van het ziekenhuis hoort wat hij of zij moet doen.”

Model omdraaien

Ook op een andere manier ligt de regie bij de patiënt. “Bij traditionele telemonitoring haakt een ziekenhuis patiënten aan. Wij vinden het logischer dat model om te draaien, zodat patiënten hun zorgverleners aanhaken. Denk bijvoorbeeld aan de huisarts, praktijkondersteuner, specialisten in het ziekenhuis, de fysiotherapeut en mantelzorger. Op die manier ontstaat er een community rondom de patiënt, die groter of kleiner wordt al naar gelang de behoefte van de patiënt. De community kan in het ziekenhuis starten, maar ook al veel eerder, namelijk bij de huisarts.”

Voor patiënten is het een voordeel dat zij niet bij verschillende zorgverleners dezelfde PROMs hoeven in te vullen. Ze beantwoorden de vragen in de Viduet-app, waarna alle aangehaakte zorgverleners de antwoorden en het verloop kunnen inzien.

Co- en multimorbiditeit

Viduet wordt inmiddels ingezet bij onder meer hypertensie, COPD, hartfalen, diabetes, obesitas, mentale problemen en voor medicatiemanagement, oncologische zorg, begeleiding van kwetsbare ouderen en leefstijlverbetering. Het systeem werkt volgens Van Dijk ook goed bij co- en multimorbiditeit.

“Stel: iemand heeft COPD en hartfalen. Bij traditionele telemonitoring haken de longarts en de cardioloog de patiënt dan los van elkaar aan. Bij Viduet kunnen patiënten zelf de beide specialisten in hun community uitnodigen. De zorgverleners zien van elkaar hoe zij de patiënt behandelen. Ook een transmuraal zorgpad met bijvoorbeeld de huisarts, praktijkondersteuner, thuiszorg en hartfalenverpleegkundige in het ziekenhuis is eenvoudig op te zetten.”

Apparatuur in bruikleen

Patiënten krijgen de apparatuur die ze nodig hebben in bruikleen van Medicine Men, zoals een weegschaal, bloeddruk- of saturatiemeter. “Daar hoeven ze dus geen kosten voor te maken”, aldus Van Dijk. “Ook de huisarts en het ziekenhuis hoeven niet in de apparatuur te investeren. Zij kunnen bovendien alle ondersteuning bij de installatie en het gebruik aan ons overlaten.”

Als patiënten verzuimen de gegevens van hun metingen of vragenlijsten in te voeren, is er het ‘Viduet vangnet’. Van Dijk: “Wij bellen de patiënt dan. Dat bespaart de huisarts en het ziekenhuis tijd, want zij hoeven dat zelf niet meer te doen.”

Concentreren op huisartsen

Medicine Men concentreert zich met Viduet op huisartsenpraktijken. “De zorg voor een chronisch zieke patiënt komt voor 95 procent van de huisarts en voor maar 5 procent van het ziekenhuis”, verklaart Van Dijk. “Wij vinden dan ook dat het centrum van monitoring bij de huisarts hoort te liggen.”

Daarbij is er wel een struikelblok: “Huisartsen die Viduet in hun praktijk willen gebruiken, hebben tijdelijk extra financiering van de zorgverzekeraar nodig. De zorggroep waar de huisartsenpraktijk bij is aangesloten, moet de financiering aanvragen. Dat is een traag proces.”

Tijdwinst

En dat is volgens Van Dijk jammer: “Het gebruik van Viduet scheelt de huisarts en de praktijkondersteuners heel veel tijd. Omdat chronische patiënten veel meer zelf doen, kan het platform een praktijk zo’n 1.000 uur per jaar besparen. Er zijn veel te weinig huisartsen en praktijkondersteuners. Wij leveren een bijdrage aan de oplossing van dat probleem. In het Integraal Zorgakkoord staat dat zorgpartijen samen moeten werken en dat de huisarts een belangrijke schakel in die samenwerking is. Dan moet er wel voldoende tijd zijn om die rol te vervullen.”

Uitbreiding noodzakelijk

Momenteel werken vijftien mensen aan Viduet. Uitbreiding is noodzakelijk, maar daarvoor is geld nodig. “Deels omdat wij de apparatuur voor patiënten zelf inkopen”, legt Van Dijk uit. “Het gaat om geavanceerde meetinstrumenten die een investering vragen van soms wel 30.000 euro per praktijk. We overwegen nu een leaseconstructie om dat probleem aan te pakken. Bovendien bereiden we een eerste investeringsronde voor om onze groei verder te kunnen versnellen.”

Europees marktleider

Medicine Men kijkt ook over de landsgrenzen. “Als je bij de top wilt horen, moet je internationaal werken”, vindt Van Dijk. “Eind dit jaar beginnen we met de eerste COPD-pilot in Keulen. Daarnaast werken we samen met het UMC Utrecht en Ziekenhuis Gelderse Vallei aan een ontwerp voor de toekomstige integrale hartfalenzorg in regio’s in Zweden, Spanje en Italië. Wij leiden dat consortium. Zo willen we stap voor stap onze ambitie waarmaken: Europees marktleider worden in integrale gepersonaliseerde zorg op afstand.”

 

 

Deel

artikel
Santeon versnelt zorgtransformatie met dataplatform
Lees meer
artikel
Diederik Gommers: AI haalt huidige EPD’s in
Lees meer
artikel
‘EHDS komt er in sneltreinvaart aan’
Lees meer
artikel
VWS: AI vraagt om samenwerking
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in