Santeon versnelt zorgtransformatie met dataplatform

Jasper Enklaar Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Diederik Gommers: AI haalt huidige EPD’s in
Lees meer

Met een online platform om data te delen en samen te werken, wil Santeon de noodzakelijke zorgtransformatie versnellen.

Doen we nu niets aan de zorgtransformatie, dan is de zorg straks ontoegankelijk, onwerkbaar en van onvoldoende kwaliteit. Kortom: handen aan de ploeg slaan. Die overtuiging was voor de zeven Santeon ziekenhuizen reden om voortvarend aan de slag te gaan om de noodzakelijke zorgtransformatie te versnellen. 

Verantwoordelijkheid pakken

“We hebben een nieuwe benadering nodig om de noodzakelijke transformatie naar toekomstbestendige zorg te versnellen”, vertelden innovatiemanagers Renske Veenstra en Nelly van Uden  tijdens Zorg & ict. “En daar nemen wij als Santeon onze verantwoordelijkheid in.” 

In hun presentatie lieten zij zien wat de Santeon ziekenhuizen met hun gezamenlijke platform Health Intelligence Platform Santeon (HIPS) willen bereiken. Het platform is het hulpmiddel om de transformatie naar meer waardegedreven zorg mogelijk te maken. HIPS is de centrale plek waar de zeven aangesloten ziekenhuizen hun data delen en samenwerken. Uitgangspunten daarbij zijn standaardiseren, personaliseren en digitaliseren.

Duidelijke afspraken

Voor dat platform hebben de ziekenhuizen een aantal duidelijke afspraken gemaakt. Want hoewel de ziekenhuizen geheel autonoom zijn, werken ze binnen Santeon wel intensief samen aan verschillende programma’s. Bijvoorbeeld over uniformering van werkprocessen en over data-governance. Op basis van de bestaande zorginformatiebouwstenen (de ‘ZIB’s’) is het Santeon InformatieModel opgesteld. “Het is belangrijk afspraken te maken over gemeenschappelijke taal”, benadrukte Nelly van Uden.

Data als fundament

Data vormen het fundament van het HIPS. Deze data worden lokaal verzameld, het verzamelen gebeurt steeds meer geautomatiseerd. Aan de hand van specifieke vragen zijn data op te vragen. “Zo levert HIPS een geaggregeerde set data op vanuit zeven ziekenhuizen die te gebruiken is voor analyse en rapportage.”

Datakwaliteit

Als data het fundament vormen, is datakwaliteit essentieel. Santeon werkt hard aan het verbeteren daarvan, vertelde Renske Veenstra. Daar is een apart programma voor gestart: ‘Data beter’. “Zo kom je tot daadwerkelijk eenmalig registreren en meervoudig gebruik. Maar om dit goed te kunnen, hebben we een enorme behoefte aan data.” Santeon werkt op dit gebied samen met Nictiz en DHD

Personaliseren van de zorg

De gegevens van HIPS worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Aanvankelijk nog vooral voor het ‘continu verbeteren’, op termijn ook voor het personaliseren van de zorg.

In HIPS zijn dashboards gemaakt die het mogelijk maken om de zorg voor vijftien verschillende patiëntgroepen continu te monitoren en dus te verbeteren. “We kunnen voortdurend meten en verbeteren en aan de hand van de benchmark voor de zeven ziekenhuizen ook verbeterinitiatieven in gang zetten. Het is een continu leerproces.”

Een ander dashboard, ‘Patients like me’, is speciaal gericht op het ondersteunen van patiënten. Het geeft inzichten in behandelopties en -keuzes op basis van vergelijkbare patiënten en behandelingen. Zo kan dit het samen beslissen ondersteunen. 

Hybride zorg

Eén van de uitgangspunten van Santeon in het stimuleren van de zorgtransitie is verdere digitalisering. Via het open platform ‘Zorg bij jou’ werken de Santeon ziekenhuizen aan optimale afstemming van digitale en fysieke zorg, “Ook deze hybride zorg wordt vanzelfsprekend ondersteund door HIPS”, vertelde Van Uden. “Bij het ontwikkelen van hybride zorgpaden kijken we na de implementatie voortdurend of de beoogde waarde ook wordt behaald en of er obstakels zijn die we kunnen wegnemen.”

Andere dashboards die op basis van de data uit HIPS zijn gemaakt gaan over KPI’s (“heel interessant voor zorgverzekeraars”), zorgevaluatie of inclusie. 

“De waarde van de inzichten stijgt naarmate we beter in staat zijn om betere datakwaliteit aan te leveren”, besloot Renske Veenstra de sessie. “Daar hebben we echt nog wel wat meters op te maken.”

Deel

artikel
Zorg Enablers: innovatie relevanter dan ooit
Lees meer
artikel
Platform biedt kostenefficiënte hoorzorg op afstand
Lees meer
artikel
Pepper bevraagt winnaars Nationale Zorginnovatieprijs
Lees meer
artikel
Digitale zorg Achterhoek krijgt dreun na exit PGO-leverancier
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in