‘Volledige transparantie maakt thuiszorg toekomstbestendig’

Saskia Engbers Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Leefstijlaanpak in de wijk levert gezondheidswinst én geld op
Lees meer

De Wmo-zorg staat onder druk door de toenemende vergrijzing en het groeiend tekort aan personeel. Zonder een transparante samenwerking wordt het steeds lastiger de benodigde zorg te bieden. De technologie van Fair Care Solutions biedt thuiszorgorganisaties en gemeenten100 procent transparantie. Met als resultaat: minder capaciteitstekort en meer passende zorg.

Wat zou er in het zorglandschap veranderen als er volledige transparantie zou bestaan tussen thuiszorgorganisaties en gemeenten? Veel! Dat is de stellige overtuiging van Léon Dorgelo en Herbert Bolt. Zij zijn respectievelijk business development manager en operationeel manager van Fair Care Solutions.

Bolt: “Gemeenten moeten toezien op de doel- en rechtmatige besteding van Wmo-geld, maar ze hebben geen garantie dat de thuiszorgorganisaties de afgesproken diensten daadwerkelijk leveren. Daardoor treden ze thuiszorgorganisaties vaak met wantrouwen tegemoet. Thuiszorginstellingen hebben een grote verantwoordingsverplichting. Om daaraan te voldoen, is veel tijd en capaciteit nodig. Maar door het wantrouwen van gemeenten hebben zij het idee dat er altijd weer vragen komen, hoeveel inzage ze ook geven.”

Inzichtelijk

Fair Care Solutions zet transparantie in als oplossing voor dit probleem. Sinds ongeveer vier jaar biedt het bedrijf een platform dat afspraken tussen de thuiszorgorganisatie, cliënt en gemeente inzichtelijk maakt. Blockchaintechnologie garandeert dat alle gegevens veilig worden opgeslagen.

In de praktijk werkt dat als volgt. De thuiszorgmedewerker checkt bij elke cliënt contactloos in en uit met een zorgcheck-app op zijn of haar telefoon. Deze app werkt samen met een zorgpas met een NFC-chip die de cliënt thuis heeft. Die is gekoppeld aan de indicatie die door de gemeente is verstrekt. Na ieder bezoek van de zorgverlener kunnen cliënten via de ‘beleving-app’ hun mening geven over de kwaliteit van de geboden zorg. Ze drukken op een emoticon om aan te geven of ze de zorg goed, voldoende of onvoldoende vonden.

Controle overbodig

Zo wordt vastgelegd waar, wanneer en hoe lang er zorg heeft plaatsgevonden. En hoe de kwaliteit van die zorg was. Bolt: “De zorgaanbieder en de gemeente kunnen die gegevens meteen inzien. Gemeenten kunnen met die data vaststellen of de declaraties van de thuiszorgorganisatie overeenkomen met de daadwerkelijk geleverde zorg. Thuiszorgorganisaties kunnen met diezelfde gegevens de inzet van hun zorgverleners optimaliseren en hun zorg nog beter afstemmen op de behoefte van de cliënt. Alles is volledig transparant. Dat bespaart zowel de thuiszorgorganisatie als de gemeente veel tijd. Extra controles, klanttevredenheidsonderzoeken en verantwoordingsrapporten behoren tot het verleden.”

Betere zorg

Dorgelo: “Doordat veel administratieve rompslomp vervalt, blijft de zorg ook in de toekomst houdbaar en betaalbaar. Wij hebben een businesscase gemaakt waarin we het besparingspotentieel voor de gehele keten laten zien. Op basis daarvan kunnen een thuiszorgorganisatie en gemeente met elkaar in gesprek gaan. Ze bepalen onderling wie de kosten voor de Fair Care-technologie betaalt of kunnen die kosten delen. Belangrijk is dat ze samenwerken om de capaciteit, de kwaliteit en de kosten van thuiszorg te optimaliseren. Ons motto is: beter inzicht, betere beslissingen, betere zorg.”

Signaleringsfunctie

De technologie van Fair Care is uit te breiden met andere toepassingen. Dorgelo: “We kunnen bijvoorbeeld een signaleringsfunctie toevoegen aan de app voor zorgverleners. De thuiszorgmedewerker is immers de persoon die de cliënt regelmatig ziet en persoonlijke gesprekken voert.”

“Thuiszorgmedewerkers kunnen opmerken dat een cliënt een verhoogd valrisico heeft, tekenen vertoont van beginnende dementie of last heeft van eenzaamheid”, vult Bolt aan. “Zij kunnen die observeringen via de app heel simpel doorgeven aan de zorgcoördinator. Zo kan een thuiszorgorganisatie steeds meer zorg-op-maat bieden. En tegelijkertijd krijgt de zorgverlener meer autonomie.”

Alle ambulante zorg

Fair Care wordt nu ingezet voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo, maar de technologie is eenvoudig te kopiëren naar Wmo-begeleiding en wijkverpleging. Momenteel worden gesprekken gevoerd met een aantal zorgverzekeraars om deze mogelijkheid onder de aandacht te brengen.

“De oplossing werkt in principe voor alle vormen van ambulante zorg”, vertelt Bolt. “We kunnen de technologie bijvoorbeeld ook inzetten voor beeldbelgesprekken met een cliënt. Het moment en de duur van zo’n gesprek worden dan automatisch geregistreerd.”

Pilots

Met een subsidie van Hart van Brabant heeft Fair Care pilots gehouden in tien Brabantse gemeenten. Momenteel gebruiken drie gemeenten en thuiszorgorganisatie Actief Zorg de oplossing nog. “De technologie heeft zich bewezen. Die werkt zoals wij voor ogen hadden”, zegt Bolt. “Maar het is lastig bij gemeenten op de agenda te blijven en Fair Care verder uit te rollen.”

“Er zijn veel gemeentelijke afdelingen bij zo’n beslissing betrokken”, vervolgt Dorgelo. “Denk aan Uitvoering, Kwaliteit en Beleid. Het verloop is daar ook nog eens groot. Wij moeten daardoor vaak opnieuw beginnen. Dat trage proces heeft ook z’n weerslag op zorgaanbieders. Als de gemeente de handschoen niet oppakt, worden zij ook minder enthousiast.”

Van woorden naar daden

Die trage gang van zaken druist in tegen het idealisme van Fair Care. Toch blijven Dorgelo en Bolt de oplossing met enthousiasme onder de aandacht brengen. Dat gebeurt vooralsnog in de gemeenten waar een pilot heeft gedraaid. Maar er zijn ook gesprekken met andere gemeenten. “We zoeken naar gelijkgestemden die het bestaande systeem willen uitdagen”, besluit Dorgelo. “Alle zorgakkoorden pleiten voor meer integratie en innovatie. Dat zijn woorden. Wij hebben de technologie die om te zetten in daden.”

Deel

artikel
WHO: Grote Vier veroorzaken miljoenensterfte
Lees meer
artikel
Zorg Enablers: GenAI kan zorg revolutioneren
Lees meer
artikel
Activistische huisartsen belonen medisch specialist voor samenwerking
Lees meer
artikel
Patiëntenpanels laten stem van patiënt meetellen
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in