Drie van de vijf wereldwijde zorgconsumenten noemen zorg overbelast

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Palliatieve zorg verdient groot podium
Lees meer

Het Nederlandse zorgstelsel raakt overbelast, waarschuwen sector en politiek. Schrale troost: dit probleem wordt wereldwijd gevoeld. Drie van de vijf zorgconsumenten vindt de zorg overbelast. Eén en ander komt naar voren uit een onderzoek van Ipsos in 34 landen onder een kleine 24 duizend inwoners.

Wereldwijd vindt 61 procent van de geïnterviewden dat het eigen zorgstelsel overbelast is. Het meest genoemde probleem in dit verband is personeelstekort (42 procent). Twintig procent verwacht dat de kwaliteit van de zorg de komende jaren achteruit zal gaan.

Bovengemiddeld

In Nederland acht bijna driekwart (74 procent) het zorgstelsel overbelast. Personeelstekort wordt in Nederland bovengemiddeld gevoeld. 67 Procent van de Nederlanders noemt personeelstekort als belangrijkste factor, gevolgd door wachttijden (34 procent), bureaucratie (30 procent) en een verouderende bevolking (30 procent). In Portugal, Groot-Brittannië en Zweden is het gevoel van overbelasting het grootst met scores van 87 tot 82 procent.

Positief

Ondanks dit breed gedeelde gevoel van crisis oordeelt een meerderheid nog altijd positief over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. Wereldwijd noemt 50 procent de kwaliteit van de zorg goed tot zeer goed. 53 Procent denkt de best denkbare behandeling te krijgen. Nederlanders zijn bovengemiddeld positief over de kwaliteit van de zorg. 68 Procent noemt deze goed tot zeer goed. Wel ziet bijna een derde (29 procent) de kwaliteit komende jaren achteruit gaan.

Geestelijke gezondheid

Ipsos peilde ook het relatieve belang dat burgers aan ziektes toekennen. In dit opzicht noteert het onderzoeksbureau een opvallende verschuiving. Opvallend is dat het aantal consumenten dat geestelijke gezondheid aanmerkt als grootste probleem is gestegen van 31 procent naar 36 procent. Nog eens 26 procent noemt stress als grote zorg. Kanker wordt door 34 procent als belangrijkste zorg genoemd. Ook overgewicht wordt met 22 procent relatief veel genoemd. Hart- en vaatziekten (13 procent), roken (13 procent) en dementie (5 procent) scoren relatief laag.

Covid

Hoewel dit 23 procent lager is dan in 2021 is covid met 47 procent nog steeds het meest genoemde gezondheidsprobleem. Nederlanders schatten het gevaar van corona lager in dan gemiddeld: 42 procent. In Japan en China zijn de zorgen juist bovengemiddeld. In deze landen noemt respectievelijk 73 procent en 61 procent als belangrijkste uitdaging voor de zorg.

Kanker

De perceptie van de Nederlander wijkt ook in ander opzicht iets af van het internationale gemiddelde. Kanker wordt door Nederlanders vaker genoemd (40 procent) als belangrijk probleem dan geestelijke gezondheidszorg (33 procent). De zorgen over geestelijke gezondheid zijn het hoogst in Zweden, waar 73 procent hier een hoge prioriteit aan geeft. Kanker wordt met name in Portugal (79 procent) en België (59 procent) als grootste gezondheidsprobleem gezien.

Deel

artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer
artikel
International Forum on Quality and Safety in Healthcare komt naar Utrecht
Lees meer
artikel
Zorgverzekeraar steekt zes miljoen in zorginvesteringsfonds
Lees meer
artikel
WHO: Grote Vier veroorzaken miljoenensterfte
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in