Edwin Rademaker: ‘Gebruik domotica niet als doel’

Sebas Eikholt Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Masi Mohammadi: ‘Geef mens met dementie vrijheid terug’
Lees meer

Zorgaanbieders dienen zich volgens Edwin Rademaker niet te veel te focussen op het zoeken naar nieuwe middelen. Innoveren begint bij de dialoog over het zorgproces. De vraag is waar domotica dit proces kan ondersteunen om zo de zorg op een andere manier te organiseren.

Edwin Rademaker, Productowner bij KPN Zorgvrij, gaf tijdens de Dutch Health Week een lezing met als thema Zorgproces als vertrekpunt, domotica als enabler. Zorgaanbieders kunnen met domotica hun medewerkers en cliënten ontlasten, de zorg makkelijker en efficiënter inrichten en de veiligheid en zelfredzaamheid vergroten. Maar wat zijn de effecten van domotica op het zorgproces? En hoe kan domotica een structureel onderdeel worden van de digitale transformatie van de zorgaanbieder?

Edwin Rademaker heeft een simpel stappenplan waarmee zorgorganisaties het zorgproces kunnen verbeteren. “Het begint met een visie en strategie vanuit het bestuur. Vervolgens is het belangrijk om het zorgproces te definiëren en te toetsen. Technologie kan een oplossing zijn die ondersteunend werkt, maar is niet vereist.”

“Bovendien leidt het gebruik van techniek tot veel vragen. Is de technologie wel voor de lange termijn en past het binnen het zorgproces? Voldoet het aan alle wet- en regelgeving? En wordt de technologische oplossing nog wel ondersteund door de leverancier?”

Domotica werkt ondersteunend

Zorgprofessionals kunnen met behulp van domotica en de hiermee gegenereerde data anticiperen op een veranderende vraag naar zorg. Zo kan uit metingen blijken dat bewoners minder bewegen, slechter slapen, vaker vallen of meer naar het toilet gaan.

KPN Health heeft verschillende hulpmiddelen ontwikkeld voor de intra- en extramurale bewoners van zorginstellingen. Die bevorderen de vrijheid en de zelfstandigheid van de bewoners. Dat doen ze bijvoorbeeld via slimme sensoren, verpleegoproepsystemen, cameratoezicht, leefcirkels en halszenders met een spreek/luisterverbinding.

Onnodige controles

Slimme sensoren en camera’s voorkomen onnodige controles van de verpleegkundigen. Die zijn bovendien beter op de hoogte van wat er speelt bij de bewoners. De technologie registreert incidenten en afwijkingen in het leefpatroon van de bewoners. De leefcirkels werken op basis van locatiebepalingstechniek. Zorgverleners weten zo op elk moment waar bijvoorbeeld een verwarde bewoner zich bevindt. Met de zenders krijgen senioren en mindervaliden meer zelfredzaamheid. Er is direct contact met een hulpverlener wanneer ze op de knop van de zender drukken. Het gaat bijvoorbeeld om halszenders, trekkoorden en drukknoppen aan de muur.

Tweedeling in organisatie

De eerdergenoemde voorbeelden van domotica worden niet zonder slag of stoot geïmplementeerd binnen organisaties. Volgens Rademaker is de combinatie van zorg en ICT een gevoelig thema voor veel zorgorganisaties. “Vaak zie je twee groepen ontstaan in een organisatie. De ene groep staat open voor verandering en de andere wil alles bij het oude laten. Het is belangrijk om de dialoog aan te gaan en medewerkers te betrekken bij het veranderende zorgproces. Iedereen heeft ideeën, meningen, gevoelens en gedachtes. Ga het gesprek met elkaar aan. Consensus ontstaat niet binnen een dag, maar is wel belangrijk. Doe je dit niet, dan ben je niet bezig om met elkaar stappen te zetten.”

Deel

artikel
Teun Toebes: ‘Luister naar de stem van de medemens met dementie’
Lees meer
artikel
Verpleegkundige Florian van Hunnik zet EPD aan het werk
Lees meer
artikel
Ziekenhuizen starten gebruikersonderzoek met PGO’s
Lees meer
artikel
Palliatieve zorg: weerstand tegen technologie verdwijnt
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in