Gezocht: slimme ideeën voor zorginnovatie

Volgend artikel: Hoogleraar zorginnovatie: ‘Verwacht geen Uber of Airbnb’
Lees meer

De topklinische ziekenhuizen (STZ) zoeken samen met enkele Academische Ziekenhuizen voor een nieuwe NWO call partners om te werken aan innovatie in de zorgsector. Heb je een goed idee? Stuur het ons.

Door Anne Marie Weggelaar

We hebben drastische veranderingen en andere werkprocessen nodig om de sector duurzaam en toekomstbestendig te maken. Innovaties spelen hierbij een sleutelrol. Onderzoek toonde aan dat meerdere snelle innovatiecycli het grootste potentieel hebben om transformatie te bewerkstelligen (Krause et al., 2021).

Innoveren in de zorg is nog steeds niet gemakkelijk. Op dit moment vinden zowel zorgorganisaties als bedrijven het moeilijk om innovaties te ontwikkelen, te adopteren en te verspreiden. Het duurt ongeveer vijftien jaar  voordat innovaties zijn ingebed in dagelijkse routines en organisatiestructuren (Greenhalgh et al, 2017).

In de NWO call LTP KIC willen we een aantal problemen aanpakken die innovatie in de zorg vertragen. Dat zijn gebrek aan schaalgrootte, bureaucratie en een kortzichtige focus op medische of technische innovatie zonder co-creatie.

Innovatiehubs

Om deze problemen aan te pakken, zullen we ten minste twintig regionale innovatiehubs ontwikkelen door heel Nederland. Die komen in de STZ ziekenhuizen. Die innovatiehubs zijn verbonden met elkaar in een netwerk om kennis én innovaties te verspreiden.

Elke hub wordt een centrum van samenwerking tussen kennisinstellingen, patiënten-vertegenwoordigers, particuliere ANBI-fondsen, maatschappelijke partners, industrie, beroepsverenigingen, zorgverzekeraars en zorgorganisaties. Elke hub gaat meerdere innovaties ontwikkelen, testen en implementeren via actiegericht onderzoek. Innovaties kunnen de status van n TRL1 tot TRL9 hebben..

Innovatiefocus

Iedere hub heeft een eigen innovatiefocus en bijbehorende samenwerkingspartners. Een innovatie wordt maar in één hub ontwikkeld en daarna in een systeem van one to three to all verspreid. Dat wil zeggen dat één hub de leiding heeft en direct twee andere hubs meekijken en indien nodig bijdragen. Daarna is het klaar voor de verspreiding naar alle andere betrokken organisaties. De hubs werken nauw samen om alle uitdagingen in de gezondheidszorg aan te gaan en dubbel werk te voorkomen.

Quadriple aim

De innovaties hebben een viervoudig doel (quadriple aim). Het gaat tegelijk om het verbeteren van de gezondheid van de bevolking, het verbeteren van de ervaring van de patiënt en het verlagen van de kosten. Daarnaast om het verbeteren van het welzijn van het personeel in de gezondheidszorg.

Dergelijke innovaties dragen fundamenteel bij aan de transformatie en transitie van de gezondheidszorg. Niet alleen omdat ze nieuwe instrumenten en technologie zullen implementeren en inbedden. Maar ook omdat de partners in elke hub zullen leren hoe ze sneller kunnen innoveren en innovaties gemakkelijker kunnen verspreiden. De  nieuwe informatie zal voor iedereen gemakkelijk beschikbaar zijn door het sterke netwerk dat we bouwen. We zullen werken aan een andere waarde in de gezondheidszorg: Proudly adopted from… in plaat van Not invented by me.

Innovatiebureaucratie

Ten tweede willen we om de innovatiebureaucratie aan te pakken, ‘gouden regels’ ontwikkelen samen met de verschillend beroepsverenigingen. Deze gouden regels bepalen waaraan innovaties moeten voldoen voor, tijdens en na de implementatie. Onderzoekers die werken aan de netwerken tussen de hubs zullen zich richten op het verminderen van de overvloed aan verschillende regels en voorschriften van elke individuele organisatie, die door zowel zorgprofessionals als de industrie als een moeras wordt beschouwd (Weggelaar et al., 2023).

Op dit moment kunnen bedrijven die innovaties aanbieden de gezondheidszorg alleen betreden via een tijdrovende en zeer dure ‘één-op-één’ marketingstrategie. We kunnen landelijke normen stellen door in nauwe samenwerking met de landelijke toezichthouders en kennisinstituten als NICTIZ, Inspectie en NEN ‘gouden regels’ te ontwikkelen.

Dit betekent dat als een innovatie aan alle eisen van de ene organisatie voldoet, we niet in andere organisaties opnieuw alle beoordelingen gaan doen: privacy, beveiliging, aansprakelijkheid of de financiële business case enzovoorts gaan we niet opnieuw beoordelen.

Opschaling van innovaties

Dat zal de opschaling van innovaties in de Nederlandse zorg vergroten. Zodra elke organisatie de beoordelingscriteria begrijpt en de beoordelingsprocedures zijn geschetst, zullen we een proces opzetten om dit periodiek te evalueren en bij te stellen, vergelijkbaar met de medisch-ethische beoordelingsprocedures.

Ten derde zullen we de scope verbreden om ons ook meer te richten op sociaal-technische innovaties die gedreven worden door de behoeften van zorgmedewerkers. Zorgprofessionals worden in hun dagelijkse werk geconfronteerd met vervelende obstakels, zoals systemen die niet goed werken, gebrek aan transparantie over informatie, en hulpmiddelen en/of technologie die hun werk zwaar of intensief maken.

Daarnaast blijkt uit onderzoek dat medische en verpleegkundige technologen en biomedische wetenschappers nog steeds zelden in dienst zijn van zorgorganisaties. In samenwerking met MKB, grote tech-reuzen en patiënten willen we niet alleen het innovatieproces als zodanig versnellen. We willen daarnaast investeren in nieuwe opleidingsprogramma’s voor zorgprofessionals en de inbedding van nieuwe rollen/beroepen in de dagelijkse praktijk.

Ruimte voor innovaties

We hebben nog ruimte voor innovaties en bedrijven in onze aanvraag. Dus, als je een geweldig innovatief idee hebt, een nieuw product of dienst dat moet worden verfijnd, getest of klaargemaakt voor opschaling (van TRL1 tot TRL9), schrijf dan een two-pager, inclusief een korte omschrijving van jouw bedrijf, wat je aanbiedt en beoogt en contactgegevens. Wij zullen deze verspreiden onder de 27 ziekenhuizen. Als zij geïnteresseerd zijn, nemen ze contact met je op. Medefinanciering in geld en/of natura is verplicht. Stuur je idee naar j.w.m.weggelaar@tilburguniversity.edu

Deel

artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer
artikel
International Forum on Quality and Safety in Healthcare komt naar Utrecht
Lees meer
artikel
Zorgverzekeraar steekt zes miljoen in zorginvesteringsfonds
Lees meer
artikel
mAxInsights geeft inzicht in buitenlandse markten
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in