Iris de Vries: ‘Gezondheid kent geen politieke kleur’

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: ‘Leefstijl moet integraal onderdeel zijn van reguliere zorg’
Lees meer

Leefstijl moet het nieuwe normaal worden in de spreekkamer. Hier wil Iris de Vries zich tijdens haar nieuwe termijn als voorzitter van de Vereniging Arts en Leefstijl sterk voor maken. Niet alleen zijn zowel zorgvrager als professional met dit uitgangspunt beter af, aldus De Vries, zonder brede aandacht voor leefstijlgeneeskunde en gezondheid loopt de zorg vast.  

“We moeten de toestroom tot de zorg echt beperken, want het water staat aan onze lippen”, reageert De Vries. “We moeten mensen dus lang gezond houden en zorgen dat we minder leefstijl gerelateerde chronische aandoeningen krijgen. Die maatschappelijke opgave is niet de core business van Arts en Leefstijl, maar het is wel een duidelijke randvoorwaarde.”

Leefstijlroer

Primair zet de vereniging zich in voor bredere toepassing van leefstijlgeneeskunde in de praktijk. Naast artsen bestaat de doelgroep uit verpleegkundigen, apothekers, praktijkondersteuners, diëtisten, fysiotherapeuten en leefstijlcoaches. Zo divers als de doelgroep is, allemaal hebben ze dezelfde dagelijkse sores: drukte, personeelskrapte en administratieve rompslomp. En dan wil de vereniging dat ze zich actief gaan inzetten voor leefstijlgeneeskunde…

Wordt de zorgprofessional niet overvraagd? “Dat gevoel snappen we”, reageert De Vries. “Ik ervaar dat als huisarts zelf ook dagelijks. Maar gelukkig weten we inmiddels dat je in korte tijd met weinig moeite veel kan. Al leg je alleen ons Leefstijlroer op je bureau, dan merk je dat patiënten er zelf over beginnen en meer met hun eigen gezondheid bezig gaan.”

Burn-out

Die betrokkenheid geeft ook het werk van de zorgprofessional een impuls, gelooft De Vries. “Je merkt dat je meer voor de patiënt kunt betekenen. Dus die zorgverlener voelt en ziet dat het werk leuker wordt. Dat hebben we met het hoge burn-out percentage in de zorg hard nodig. Als je merkt dat het leuk is en iets met je werk doet, dan krijg je een sneeuwbaleffect.”

Opschalen leefstijlgeneeskunde

Sinds de oprichting in 2017 heeft Arts en Leefstijl flinke slagen gemaakt. Was de vereniging -in de woorden van De Vries- ooit een “een roepende rebel in de woestijn”, nu is Arts en Leefstijl een autoriteit op het gebied van leefstijlgeneeskunde, die daar met kennis, bewustwording en scholing daadwerkelijk aan bijdraagt.

“We zijn een solide, onafhankelijke organisatie die financieel gezond is”, stelt De Vries. “We tellen 1800 leden en hebben de afgelopen jaren 20.000 mensen geschoold die daarvoor accreditatie hebben gekregen. Daarmee hebben we een enorm uitgebreid netwerk opgebouwd. Als we dat nodig vinden, durven we nog steeds te roepen. Maar we kijken nu ook waar we in het huidige landschap kunnen aansluiten, zodat we samen met andere partijen stappen kunnen zetten. Dat is een andere rol. Daar ben ik trots op, want zo kunnen we beter opschalen en onze missie versnellen.”

Gezonde leefomgeving

Wereldgezondheidsorganisatie WHO publiceerde onlangs een studie die illustreert hoe grote producenten van tabak, alcohol, hyper-bewerkt voedsel en fossiele brandstoffen slechte gezondheid aanjagen. Daarbij worden gezondheidsmaatregelen veelal welbewust  ondermijnd.

Voert de Vereniging Arts en Leefstijl geen gevecht tegen de bierkaai? “Precies daarom is het belangrijk dat ons werk oploopt met initiatieven voor een gezonde leefomgeving. Daar hebben we echt iets groots te doen met elkaar. We hebben op het niveau van zowel preventie en leefomgeving als in de zorg werk te doen.”

“Ik zie het als belangrijke opgave om polariseren tegen te gaan en elkaar te blijven opzoeken, hoe moeilijk dat ook is. Samenwerken met het bedrijfsleven is hartstikke ingewikkeld, maar we moeten het toch met elkaar doen. In onze partnerships met bijvoorbeeld VNO-NCW geven we duidelijk aan dat er een groot probleem ligt en dat we verwachten dat daar iets mee gebeurt. De overheid mag zich meer als marktmeester opstellen. De intentie om dingen bij het veld te laten is goed, maar tegelijkertijd is er gewoon regulering nodig, liefst op Europees niveau.”

Baten van preventie

Wat volgens De Vries ook kan helpen, is doorrekening van de maatschappelijke business case voor leefstijlgeneeskunde en preventie. “Het Centraal Planbureau moet de baten van preventie beter inzichtelijk maken. Als er in de doorrekeningen alleen maar staat dat het geld kost, dan denkt iedereen: haal die preventie er maar af. Maar als heel duidelijk is dat het over vijf of tien jaar ontzettend veel economische welvaart oplevert, dan wordt het een ander verhaal.”

Grondwettelijke plicht

Toeval of niet, met de nieuwe zittingstermijn van De Vries treedt er ook nieuw kabinet aan, inclusief een kersverse minister van Volksgezondheid. Net als veel andere stakeholders in de zorg, toonde Arts en Leefstijl zich bezorgd over het feit dat bij de doorrekening van het hoofdlijnenakkoord preventie van tafel leek gevallen.

Toch laat De Vries zich kennen als “een positief ingesteld mens”. “Ik heb er vertrouwen in dat alle nieuwe bewindslieden gaan inzien hoe belangrijk gezondheid is. Niet alleen voor de burger, maar ook voor Nederland en onze economische welvaart. In mijn ogen kun je alleen maar vóór gezondheid voor iedereen zijn. We hebben met elkaar iets heel belangrijks te doen, dat kent geen politieke kleur. Ik zie de uitdagingen, maar ik voel ook vertrouwen dat we door moeten gaan op het pad dat we zijn ingeslagen. De overheid heeft een grondwettelijke plicht om de gezondheid van iedere inwoner van ons land te beschermen. Die plicht dienen we wel serieuzer te nemen dan nu.”

Deel

artikel
‘Leefstijl verdient plaats in kindergeneeskunde’
Lees meer
artikel
Amsterdam UMC en UMCG openen leefstijlloket
Lees meer
artikel
‘LeefstijlCheck brengt preventie in elke spreekkamer’
Lees meer
artikel
‘Ongezonde keuzes zijn geen onvervreemdbaar recht’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in