Maastro halveert wachttijd behandeling longkanker

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Elizabeth Teisberg: ‘Covid toont noodzaak waardegedreven zorg aan’
Lees meer

Bestralingscentrum Maastro heeft met een waardegedreven verbeteraanpak de tijd tussen diagnose en behandeling van longkankerpatiënten terugbracht van 48 naar 18 dagen. Mede op grond hiervan heeft het centrum de ‘patiënt outcomes & engagement award’ van het Value Based Health Care Center Europe gekregen.

De sleutel voor dit succes ligt volgens Maastro in “de continue focus op patiënt en proces”. Vanuit de ambitie om het elke dag beter te willen doen – met de kwaliteit van zorg voor de patiënt voorop-, startte Maastro verleden jaar een verbeterprogramma. Artsen en zorgmedewerkers van Maastro werden gestimuleerd om voortdurend na te denken over het verbeteren van processen. Internationale datasets van ICHOM voor de behandeling van verschillende kankersoorten werden gebruikt als ijkpunt. Patiënt leverden input door middel van gepersonaliseerde vragenlijsten.

Waarde optimaliseren

“Dit programma draait om het continu verbeteren van de kwaliteit van de zorg”, verduidelijkt Maastro op de eigen website. “We kijken hierbij naar wat patiënten echt belangrijk vinden en gebruiken gegevens die wereldwijd zijn gecontroleerd om te zien wat het beste werkt voor mensen met kanker. Het betekent dat we ons inzetten om de waarde van hun behandeling te optimaliseren. Dit houdt in dat we kijken naar wat er echt toe doet voor hen als patiënt en hoe we onze zorg kunnen verbeteren om de beste resultaten te behalen.”

Wachttijden

Het VBHC-programma richtte zich met name op de behandeling van patiënten met niet-kleincellige longkanker, in vaktermen aangeduid als ‘NSCLC-interventie’ (NSCLC= Non Small Cell Lung Carcinoma). De wachttijden voor deze patiëntengroep werd dankzij het programma spectaculair bekort: van 48 dagen naar 18 dagen. Daarmee zit Maastro ruim onder de landelijke norm. “De tijdswinst is vooral verkregen door het zorgproces kritisch door te nemen en na te gaan waardoor de vertraging wordt veroorzaakt”, zegt manager research Paul Cremers. “We hebben op grond hiervan een optimalisatie kunnen uitvoeren waardoor zowel diagnostiek is gereduceerd, dus minder CT-scans, als ook de behandeling kon worden aangepast, resulterend in één chemokuur minder.”

Ook op andere punten leverde het programma winst voor de patiënt op: minder scans, minder behandelingen en minder ziekenhuisopnames betekenen een betere kwaliteit van leven. “Hoewel we nog moeten kijken naar het effect op de algehele overleving, lijkt het veelbelovend”, concludeert Maastro.

Lagere kosten

Daarnaast leverde het VBHC-programma ook de kliniek voordelen op. Door de stroomlijning van de behandeling was er minder inzet personeel nodig en daalden de kosten. Juist met het oog op de personele krapte en de betaalbaarheid van de zorg wil Maastro ook in de toekomst tijd en moeite in dit soort programma’s steken. De ‘patiënt outcomes & engagement award’ die Maastro medio mei tijdens het elfde internationale congres van het Value Based Health Care Center Europe kreeg, is dan ook een mooie opsteker. Waardegedreven zorg wordt door velen gezien als tegenwicht tegen de huidige volume-gedreven bekostiging van de ziekenhuiszorg. 

Ketensamenwerking

“Samenwerking in de keten is cruciaal om uitkomsten te kunnen optimaliseren. Daarnaast is het van belang om je specifiek te richten op uitkomsten die voor de patiënt het meest van belang zijn”, vat Cremers de belangrijkste lessen samen. “Dit levert gerichte inzichten op waarop een inhoudelijk gesprek met de betrokken zorgprofessionals gevoerd kan worden. Ook moet je beseffen dat het invoeren van een verbetering maar stap één is. Sturen op basis van monitoring en evaluatie volgens de PDCA-cyclus is van groot belang om continu de beste uitkomsten te realiseren.”

Verdere uitrol VHBC-aanpak

Als het aan Maastro ligt krijgt de VBHC-verbeteraanpak zowel binnen de eigen kliniek als in de regio verdere navolging. “Binnen Maastro is een generieke methodiek ontwikkeld op basis van de VBHC-principes. Het voorbeeld van de longpatiënten is slechts één van de geïmplementeerde verbeteringen”, legt Cremers uit. “Voor overige ziektebeelden en kankersoorten doorlopen we een soortgelijk proces, met afzonderlijke actiegroepen die gefaciliteerd worden door eigen projectleiders. Daarnaast zijn we in februari van dit jaar gestart om de methode met tien ziekenhuizen verder uit te rollen in de hele oncologische zorgregio. Ook hier zijn de zorgprofessionals in de lead en worden ze gefaciliteerd door een projectleider.”

Deel

Meer over

Waardegedreven zorg,
artikel
HLTH breekt lans voor vrouwengezondheid
Lees meer
artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer
artikel
International Forum on Quality and Safety in Healthcare komt naar Utrecht
Lees meer
artikel
Zorgverzekeraar steekt zes miljoen in zorginvesteringsfonds
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in