Radboudumc en UT intensiveren health tech-samenwerking

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: ‘Focus op commerciële waarde remt zorginnovatie’
Lees meer

Onder de naam Healthtech Nexus verstevigen Universiteit Twente en het Radboudumc de samenwerking op het snijvlak van medische technologie en gezondheid. De strategische samenwerking moet met name kennis- en talentontwikkeling en innovatie stimuleren. Zo willen de twee instellingen onder meer gecombineerde opleidingen optuigen.

“Veel van de uitdagingen in de zorg bevinden zich op het raakvlak van zorg en moderne technologie”, zegt bestuursvoorzitter Vinod Subramaniam van de Universiteit Twente. “Zorg is natuurlijk mensenwerk en zal dat ook altijd blijven. Maar op steeds meer terreinen bereiken we het punt dat technologie het werk van zorgprofessionals eenvoudiger, sneller en beter kan maken. Daar ontstaan nu kansen om deze grote vraagstukken te lijf te gaan.”

Trends keren

Het Radboudumc heeft als academische zorginstelling dagelijks te maken met de groeiende uitdagingen in de zorg. “Het is inmiddels een bekend verhaal: de zorgvraag groeit, de arbeidsmarkt krimpt, terwijl de diagnostiek en behandelmogelijkheden toenemen”, vertelt bestuursvoorzitter Bertine Lahuis. “Het gevolg: steeds hogere kosten, milieuschade en personeelstekorten. In Healthtech Nexus gaan we werken aan nieuwe ideeën en oplossingen om deze trends te keren.”

Gezamenlijk technisch-medisch onderzoek

Voorbeelden van zulke ideeën en oplossingen zijn microrobots die door bloedvaten zwemmen, organen op een chip of diagnostiek met kunstmatige intelligentie. Universiteit Twente en het Radboudumc werken op dit terrein al langer samen. Studenten Biomedische Technologie en Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente krijgen bijvoorbeeld al twee decennia les van docenten van Radboudumc in medische basisvakken. Ook op onderzoeksgebied lopen er gezamenlijke projecten. Zo kunnen onderzoekers aan beide instellingen jaarlijks subsidie aanvragen bij het gezamenlijke TURBO-programma voor technisch-medisch onderzoek.

Joint degrees

De nieuwe samenwerking gaat een stuk dieper. De partners willen het voor studenten, docenten en onderzoekers veel gemakkelijker maken om onderling kennis uit te wisselen en samen te werken. Dit moet onder meer uitmonden in ‘joint degrees’: gecombineerde opleidingen met zowel een technische als medische component. Daarnaast gaan Radboudumc en Universiteit Twente actief nieuw gezamenlijk onderzoek en innovatie stimuleren.

Complementaire faciliteiten

Ook moeten de faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling nauwer met elkaar verbonden worden. De preklinische faciliteiten en simulatie-aanpak van de Universiteit Twente sluiten bijvoorbeeld goed aan op de klinische faciliteiten en expertise van het Radboudumc. De hybride OK’s (MITeC) van Radboudumc en de simulatielabs van Universiteit Twente kunnen samen een leer- en ontwikkelomgeving gaan vormen voor het hele zorginnovatietraject, van wetenschappelijk idee tot praktijkimplementatie.

Samenwerking cruciaal

Healthtech Nexus is geen exclusieve overeenkomst. Radboudumc en Universiteit Twente blijven nadrukkelijk de samenwerking zoeken met andere bedrijven en organisaties. De naamkeuze sluit bij deze opzet aan. “Een nexus is een knooppunt in een netwerk”, verduidelijkt Lahuis. “Dat willen we graag zijn: een centrum van kennis en expertise in een breed netwerk van partijen in en om de zorg. Wat om de zorg van morgen patiëntgericht, duurzaam, betaalbaar én toegankelijk te houden, is samenwerking cruciaal.”

Breder patroon

De nauwere samenwerking tussen Radboudumc en UT past binnen een breder patroon. Ook op andere plekken in Nederland zoeken partijen uit de zorg en technologie elkaar nadrukkelijk op. Onder de naam Convergence Alliance werken Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus MC en TU Delft aan een ecosysteem op het gebied van health & technology. Deze partijen vormen aangevuld met LUMC en Universiteit Leiden ook een Medical Delta.

In Brabant werken TU Eindhoven, Philips, Catharina Ziekenhuis. Máxima Medisch Centrum en Expertisecentrum Kempenhaeghe samen in het Eindhoven MedTech Innovation Center (e/MTIC).
Daarnaast zoeken de vier technische Universiteiten, waaronder ook Universiteit Wageningen, elkaar onder de vlag van 4TU Health steeds meer op op het gebied van zorg.

Deel

artikel
HLTH breekt lans voor vrouwengezondheid
Lees meer
artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer
artikel
International Forum on Quality and Safety in Healthcare komt naar Utrecht
Lees meer
artikel
Zorgverzekeraar steekt zes miljoen in zorginvesteringsfonds
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in