Zes tips om je innovatievermogen te versterken

Sjoerd Emonts Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Studenten pitchen over digitale transformatie
Lees meer

Zes tips voor het versterken van het innovatievermogen van je zorgorganisatie. Want nieuwe technologieën en toepassingen bieden volop kansen om de zorg te verbeteren. Maar hoe kan technologie bijdragen aan de benodigde transformatie van de zorg?   

Het zijn spannende tijden. Enerzijds vanwege de maatschappelijke uitdagingen, anderzijds vanwege de fantastische mogelijkheden die technologie potentieel biedt. Hoewel technologische toepassingen steeds meer geïmplementeerd worden in de gezondheidszorg en onderdeel worden van het zorgproces, is de inzet en het gebruik ervan niet vanzelfsprekend.

De zorg wordt niet gekenmerkt door een gebrek aan innovatie, maar juist door een overvloed aan slecht gerunde innovaties. Als gevolg hiervan blijven positieve resultaten achter en verliezen steeds meer mensen het vertrouwen in het innovatievermogen van zorgorganisaties.

Daarom een aantal sleutels voor het versterken van het innovatievermogen van zorgorganisaties. Geenszins om compleet te zijn, maar wel om de deur te openen om samen aan de slag te gaan. Zes tips om het innovatievermogen te vergroten.

1. Zet de eindgebruiker centraal

Alleen de eindgebruiker kan helder het probleem aangeven waar een bepaalde technologie de oplossing voor kan zijn. Ook de ontwikkeling van een duurzame technologie dient samen met de eindgebruiker plaats te vinden. Dat kan op verschillende manieren, zoals het analyseren van de patiënt- of cliëntreis, Design Thinking, diepte interviews, focusgroepen of Market Research Online Communities (MROC’s). Deze methoden bieden patiënten en cliënten de gelegenheid gedurende hun zorgproces feedback te geven over hun behoefte en (ervaren) kwaliteit van de zorg. Daarmee is de zorg steeds persoonlijker te maken.

2. Kies een integrale benadering

Technologie is slechts één ingrediënt van succesvolle innovatie. Innovatie betekent ook aandacht voor wetenschappelijk onderzoek en onderbouwing. Voor een functioneel toepasbaar ontwerp, een duidelijk proces en inrichting en het realiseren van een helder en levensvatbaar model waarmee de zorgorganisatie waarde creëert, levert en behoudt. Houd daarnaast oog voor de zachte kant van innovatie. Besteed aandacht aan de relatie met de organisatie en eindgebruiker (sociale innovatie). Zonder aandacht voor alle aspecten zal de technologie geen weg vinden naar een waardevolle toepassing voor de eindgebruiker.

Het vraagt ondernemerschap om deze verschillende aspecten te verbinden. Welke eisen hieraan worden gesteld, is afhankelijk van de innovatie die je nastreeft . We zien dan ook de opkomst Chief Medical Information Officers (CMIO) en Chief Nursing Information Officers (CNIO): medisch specialisten en verpleegkundigen die de brugfunctie vervullen tussen bestuur, ict-management en de gebruikers. Gezien de integraliteit van innovatie, vraagt innovatiesucces om een bredere blik dan alleen de technologie en daarmee ook om Chief Medical Innovation Officers en Chief Nursing Innovation Officers.

3. Innovatie vraagt om een andere inrichting van de zorg

Succesvolle zorginnovatie vraagt om out-of-the-box denken. Denk fundamenteel na over welk vraagstuk je wilt oplossen, wat de onderliggende belemmeringen zijn en welke bijdrage technologie kan leveren aan de oplossing.

Succesvolle innovatie vraagt aandacht voor de volgende drie uitdagingen:

  • Hoe organiseren wij optimale zorg zodat deze kwalitatief, toegankelijk en betaalbaar blijft?
  • Hoe creëren wij de juiste voorwaarden en ruimte voor vernieuwing?
  • Hoe zorgen wij ervoor dat we goed voorbereid zijn op de toekomst en wat is daarvoor nodig?

4. Innovatie is een cyclisch proces van ervaren, leren en aanpassen

Innovatie is een cyclisch proces van veel kleine stappen. Vaak gaan deze stappen vooruit, maar zo nu en dan is het nodig een paar stappen terug te zetten. Dit vraagt om doorzettingsvermogen. De gevraagde investering in tijd, geld en middelen neemt vaak toe naarmate het proces vordert. Dit komt omdat de iteraties steeds meer tijd vragen en informatie vereisen. De waarde ontwikkelt zich parallel, maar je plukt de vruchten pas echt bij implementatie.

5. Creëer de noodzakelijke voorwaarden en vermogen voor innovatiesucces

Het vermogen om te innoveren vergt meer dan een aantal goede ideeën, technologieën of enthousiaste professionals. Er is aandacht nodig voor meerdere elementen. Denk hierbij aan de innovatieaanpak, de wijze waarop innovatie wordt georganiseerd en gefaciliteerd. Daarnaast aan de beschikbare middelen, kennis en vaardigheden van zorgprofessionals en eindgebruikers en de wijze waarop status en voortgang wordt gemeten.

De innovatie moet bovendien ook binnen een organisatie ondersteund wordt in termen van beloning. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van een structureel investeringsbudget van 2 procent  van de omzet, te besteden aan (digitale) zorgvernieuwing ten behoeve van het verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg.

6. Innovatievermogen is het resultaat van co-creatie

Co-creatie is de enige mogelijkheid om de zorg naar de toekomst vorm te geven. Samenwerking biedt de gelegenheid om te komen tot de juiste randvoorwaarden, betere oplossingen, ervaringen en meer toegevoegde waarde voor gebruikers, betrokkenen en de maatschappij. Co-creatie is een transparant proces waar alle relevante partijen actief met elkaar samenwerken en gebruikmaken van elkaars complementaire inzichten, kennis en vaardigheden. Binnen een succesvol ecosysteem zijn alle noodzakelijke rollen vertegenwoordigd om de noodzakelijke randvoorwaarden voor zorginnovatie op financieel, ethisch en juridisch gebied te creëren.

Thomas Edison, de uitvinder van de gloeilamp, gaf het al aan: “innovatie is 1 procent inspiratie en 99 procent  transpiratie.” Innovatie is niet eenvoudig. Er moet goede regelgeving zijn, de toegevoegde waarde moet aangetoond zijn, alle stakeholders moeten betrokken zijn, er moet voldoende financiering zijn en er moet in sommige gevallen afscheid worden genomen van bestaande manieren van werken. Je hoort enkelen al roepen: “ja, maar…”. Mijn antwoord: “ga samen aan de slag!”

 

 

 

 

Deel

artikel
Innovatie-event HLTH rekt healthtech-agenda op
Lees meer
artikel
HLTH breekt lans voor vrouwengezondheid
Lees meer
artikel
Computable Awards 2024: bekijk de genomineerden
Lees meer
artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in