Living Lab Neurochirurgie

Innovatie in de keten van prehospitale traumazorg

Living Lab Neurochirurgie is een non-profit organisatie met een heldere missie: het vergroten van de overlevingskans van prehospitale traumapatiënten die levensbedreigend gewond zijn geraakt. Dat kan door uiteenlopende noodsituaties zoals ongevallen, geweldsincidenten, missies in uitzendgebieden of terroristische aanslagen.

Living Lab Neurochirurgie zet zich in voor de verbetering van de prehospitale traumazorg binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De organisatie streeft ernaar om samen met alle betrokken hulpdiensten en ketenpartners, die allemaal werkzaam zijn vanuit de directe hulpverlening, een effectieve en efficiënte samenwerking te bewerkstelligen.

Deze samenwerking richt zich op het gebruiken van elkaars expertise zonder belemmerende schotten van iedere afzonderlijke hulpdienst. Naast deze samenwerking is Living Lab Neurochirurgie continu opzoek naar verbeteringen die bijdrage aan een grotere overlevingskans van prehospitale traumapatiënten.

Technologische Innovatie

Een belangrijk aspect van de missie van Living Lab Neurochirurgie is de verdere verkenning van moderne technologieën en hun toepassingsmogelijkheden in de prehospitale traumazorg. Samen met de Tilburg University en de Nederlandse Defensie Academie onderzoeken zij deze mogelijkheden. De specifieke focusgebieden waarin Living Lab Neurochirurgie bijzonder actief is, zijn:

  • Niet-Aangeboren Hoofd- hersenletsel (NAH): we richten ons op het ontwikkelen van geavanceerde behandelingsprotocollen en technologieën voor NAH-patiënten, inclusief snelle diagnostiek en interventies.
  • Hemorragische Shock: we werken aan innovatieve benaderingen voor de behandeling van hemorragische shock, waarbij het stoppen van bloedingen centraal staat.
  • Samenwerking van Civiele Hulpdiensten en Defensie: we richten ons op het verbeteren en stroomlijnen van een samenwerking tussen alle civiele hulpdiensten en defensie, die erop gericht is om in acute situaties elkaars krachten naadloos te kunnen versterken.
  • Minimaal Invasieve Ingrepen: we verkennen en ontwikkelen minimaal invasieve trauma chirurgische technieken.
  • Telemedicine: we bevorderen de toepassing van telemedicine om de toegang tot trauma chirurgische expertise in afgelegen gebieden te verbeteren en snelle consultatie mogelijk te maken.
  • Robotica en Kunstmatige Intelligentie: we onderzoeken hoe robotica en kunstmatige intelligentie kunnen worden gebruikt om traumachirurgen te ondersteunen en te verbeteren.

Ketensamenwerking

Wat Living Lab Neurochirurgie uniek maakt, is de diversiteit van professionals binnen de organisatie, werkzaam in alle schakels van de prehospitale traumazorgketen. Van ambulance en politie tot brandweer, spoedeisende hulp, operatiekamers, intensive care, meldkamer, MARSOF/DSI, defensie, gemeente, revalidatie, huisarts- en thuiszorg.

Deze multidisciplinaire samenstelling stelt de organisatie in staat om problemen vanuit verschillende perspectieven te bekijken en creatieve, innovatieve oplossingen te ontwikkelen die in de gehele keten toepasbaar zijn.

Burgerparticipatie

Naast het verbeteren van de acute traumazorg richt Living Lab Neurochirurgie zich ook op innovatieve verbeteringen voor de vervolgzorg binnen de gehele zorgketen. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden om de overgang tussen de acute zorg en de vervolgzorg binnen het ziekenhuis naadloos te laten verlopen, zodat patiënten een meest optimale en continuïteit van zorg hebben.

Om ook de input vanuit de samenleving te gebruiken en hierdoor het draagvlak voor innovatieve verbeteringen te vergroten, biedt Living Lab Neurochirurgie de mogelijkheid tot Burgerparticipatie.

Artikelen over en van Living Lab Neurochirurgie

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in