Statische content

Jaarbeurs B.V. (“Jaarbeurs”) is een internationale beurs- en congresorganisatie. Wij organiseren en bieden ruimte aan grootschalige publieks- en vakbeurzen, evenementen, zakelijke bijeenkomsten en congressen. Daarnaast biedt Jaarbeurs diverse online media- en communicatie diensten.s
Bij het uitvoeren van onze diensten verwerken wij persoonsgegevens. In dit privacy statement kan je lezen welke persoonsgegevens Jaarbeurs van jou verzamelt en gebruikt en hoe wij daarmee omgaan. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Jaarbeurs is de verwerkingsverantwoordelijke. Onze contactgegevens zijn:

Jaarbeurs B.V.
Postbus 8500
3503 RM Utrecht

Bezoekers:
info@jaarbeurs.nl
+31(0)30 295 5911

Deelnemers/organisatoren:
service@jaarbeurs.nl
+31(0) 30 295 2999

Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door of uit naam van Jaarbeurs en haar Europese gelieerde ondernemingen.

Omgang met uw persoonsgegevens
Jaarbeurs vindt jouw privacy belangrijk en zal zo zorgvuldig en veilig mogelijk met uw persoonsgegevens omgaan. Jaarbeurs zal zich daarbij aan de privacyregelgeving houden.

Jaarbeurs legt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens vast. Bijvoorbeeld wanneer je deelneemt aan een beurs of congres, je inschrijft voor één van onze nieuwsbrieven, jouw badge laat scannen tijdens een beursbezoek, whitepapers download, jouw interesse opgeeft of op een andere wijze contact hebt met Jaarbeurs. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, maar ook gegevens die door ons gebruikt worden voor het maken van analyses over het gebruik van onze websites, zoals het aantal keer dat onze websites bezocht worden en welke pagina’s worden bekeken.

Indeling privacy statement
In dit privacy statement geven we aan welke persoonsgegevens wij van jou kunnen verwerken. Welke persoonsgegevens dat zijn is afhankelijk van welke diensten je gebruik maakt en welke gegevens je op onze websites achterlaat. Zo zullen wij andere persoonsgegevens verwerken van onze bezoekers van fysieke of online diensten dan van onze (potentiële) exposanten of (potentiële) huurders van Jaarbeurs locaties.

Om jou zo goed mogelijk te informeren hebben wij een onderscheid gemaakt tussen de verwerking van persoonsgegevens voor een aantal specifieke diensten van Jaarbeurs en het gebruik van onze websites en social media kanalen. In dit deel tref je algemene informatie aan over de verwerking van jouw persoonsgegevens die voor al deze diensten en voor de verwerking van persoonsgegevens via onze websites en social media kanalen geldt. Hieronder tref je een aantal links aan. Door op een link te klikken kan je lezen welke persoonsgegevens Jaarbeurs verwerkt voor die specifieke dienst of verwerking en waarom:

Beurzen en evenementen
Congres- en vergadercentrum
Horecavoorzieningen Jaarbeurs
Online mediadiensten
Websites en social media
Sollicitanten
Voor sollicitanten hebben wij een afzonderlijke vacaturesite met een apart privacy statement. In het privacy statement sollicitanten op de website werkenbij.jaarbeurs.nl kan je lezen hoe Jaarbeurs met jouw persoonsgegevens omgaat als je daar persoonsgegevens achterlaat.

Grondslag voor verwerking
Jaarbeurs gebruikt de onder de buttons genoemde persoonsgegevens onder meer voor de uitvoering en de afhandeling van een overeenkomst. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst met jou als bezoeker of exposant van een beurs of evenement. Of de overeenkomst voor de huur van een vergaderruimte of parkeerplaats. Tevens kan Jaarbeurs een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals fiscale verplichtingen.

Jaarbeurs kan uw persoonsgegevens ook gebruiken omdat Jaarbeurs hier gerechtvaardigde bedrijfsbelangen voor heeft. Deze belangen zijn onder meer het bieden van een goede dienstverlening, de beveiliging van gebouwen en systemen, een efficiënte interne bedrijfsvoering, het genereren van inkomsten, het beschermen van de financiële belangen en het op de hoogte houden van klanten van (nieuwe) producten en diensten van Jaarbeurs.

Als Jaarbeurs persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw toestemming, zal Jaarbeurs deze afzonderlijk aan je vragen. De toestemming mag je altijd weer intrekken, maar de gegevens die tot aan het moment van intrekking zijn verwerkt blijven wel rechtmatig verwerkt.

Doorgifte buiten de EU
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de EU in het kader van de organisatie van internationale beurzen en evenementen. Het kan daarbij voorkomen dat deze landen niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als binnen Europa, waaronder de Verenigde Staten. Jaarbeurs treft in dat geval passende waarborgen.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, omdat bepaalde dienstverleners van Jaarbeurs in een land buiten de EU zijn gevestigd, zoals Microsoft en Mailchimp. Ook kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen vanwege het gebruik van diensten van Google Analytics, Facebook, Twitter en LinkedIn. Al deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’ geregistreerd, waardoor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens werd gewaarborgd. Echter door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 16 juli 2020 is het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaard. Om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die buiten de EU worden verwerkt een gelijkwaardig beschermingsniveau houden, zijn we een onderzoek gestart om de nodige en passende maatregelen te kunnen treffen.

Cookies
Jaarbeurs maakt gebruik van cookies voor een optimale websitebeleving, om het gebruik van onze websites te analyseren het delen van social media content mogelijk te maken en gerichte advertenties te tonen (indien van toepassing).

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die via een website van Jaarbeurs op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en worden uitgelezen als je onze websites gebruikt. Hieronder vind je uitleg over de verschillende soorten cookies die Jaarbeurs plaatst.

Functionele cookies
Jaarbeurs maakt gebruik van een aantal functionele cookies. Deze stellen ons in staat voor je gegevens te bewaren die jouw ervaring op de websites verbeteren. De functionele cookies die wij plaatsen via onze verschillende website hebben bijvoorbeeld als doel:

jouw voorkeuren te onthouden, zoals evt. de taal die je gekozen hebt
de toegangsregistratie mogelijk te maken
Analytische cookies
Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies.

Jaarbeurs gebruikt Google Analytics van Google Inc. (“Google”). Via Google Analytics krijgen we inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt. Het gaat daarbij om gebruikersstatistieken, zoals het aantal verschillende bezoekers, de pagina’s die veel bezocht worden en de gemiddelde duur van een bezoek. We volgen hierbij de Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit persoonsgegevens. Dit betekent onder meer dat we Google hebben geïnstrueerd om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen (zodat het moeilijk is om het IP-adres te herleiden tot een specifieke bezoeker) en dat we de standaardinstellingen om data met Google te delen hebben uitgeschakeld.

Daarnaast heeft Jaarbeurs een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. De beperkte informatie die door het gebruik van Google Analytics wordt gedeeld met Google, wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU/US Privacy Shield, waardoor een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens werd gewaarborgd. Echter door de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 16 juli 2020 is het EU-VS Privacy Shield ongeldig verklaard. Om ervoor te zorgen dat de verwerking door Google een gelijkwaardig beschermingsniveau behoud, zijn we een onderzoek gestart om de nodige en passende maatregelen te kunnen treffen.

Social media cookies
Social media cookies maken het mogelijk om eenvoudig een pagina te delen via social media of om sociale content over een onderwerp (bijvoorbeeld tweets) te tonen. De social media waarvoor cookies kunnen worden geplaatst zijn bijvoorbeeld Twitter, LinkedIn, Google+ en Facebook.

Advertentie cookies
Jaarbeurs gebruikt (waar van toepassing) cookies om te voorkomen dat je te vaak eenzelfde advertentie te zien krijgt. Jaarbeurs maakt ook gebruik van cookies die het ons mogelijk maken je na het bezoek aan onze site banners te vertonen. Je kan op de site Your online choices meer te weten komen over dit soort banners en hoe je toestemming verleent of intrekt. Ook vind je in deze banners een informatie icoon die je ook in staat stelt deze banners niet langer toe te staan.

Via deze link tref je een overzicht aan van de specifieke cookies en aanbieders van cookies waar Jaarbeurs op haar websites gebruik van kan maken.

Verwijderen en weigeren van cookies
Via jouw browserinstellingen kan je de cookies op jouw apparaat verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop kan per browser verschillen. Zie voor Google Chrome deze link en voor Internet Explorer deze link hoe je de verschillende type cookies kan verwijderen. Indien je niet wil dat Google Analytics-gegevens door Google worden verzameld en gebruikt, dan kan je de browserplug-in downlaoden en installeren die beschikbaar is onder https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ook kan je meer informatie vinden via de Consumentenbond via “Cookies verwijderen”.

Meer informatie over cookies
Meer informatie over cookies kan je vinden bij de Consumentenbond via “Wat zijn cookies?”.

Profilering
Jaarbeurs zal de informatie die wordt verzameld op haar websites en via andere bronnen combineren met elkaar, om je de beste (online) ervaring en dienstverlening te bieden. Jaarbeurs kan met jouw toestemming informatie toesturen die afgestemd is op jouw persoonlijke voorkeuren. Die voorkeuren worden afgeleid uit de gegevens die je heeft achtergelaten en/of gecombineerd met jouw klikgedrag op onze websites.

Bewaartermijnen
Jaarbeurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doelen van de verwerking. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde persoonsgegevens moeten wij wel langer bewaren, omdat Jaarbeurs zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Beveiliging
Jaarbeurs heeft uiteraard beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onbevoegde toegang.

Uw rechten, vragen en verzoeken
Uw rechten: op grond van de privacyregelgeving heb je een aantal rechten die hieronder staan beschreven.

Inzage: je hebt het recht om te vragen of Jaarbeurs persoonsgegevens van jou verwerkt en indien dit het geval is, het recht op inzage in jouw persoonsgegevens;

Rectificatie:je hebt het recht om Jaarbeurs te vragen om jouw gegevens te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn;

Wissen: je kan een verzoek doen om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen (‘recht op vergetelheid’).

Beperken: je kan een verzoek doen om de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jaarbeurs te laten beperken, bijvoorbeeld als je meent dat Jaarbeurs jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt of de verwerkte gegevens mogelijk onjuist zijn;

Bezwaar: je kan bezwaar aantekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden;

Dataportabiliteit: je kant een verzoek doen tot overdracht van jouw digitale persoonsgegevens als de persoonsgegevens zijn verstrekt op basis van uw toestemming of een overeenkomst met Jaarbeurs.

Wil je jouw rechten uitoefenen of heb je vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jaarbeurs? Stuur dan een bericht naar:

Jaarbeurs B.V.
Afdeling Legal
Postbus 8500
3503 RM Utrecht
of een e-mail aan: privacy@jaarbeurs.nl.

Wij kunnen je om aanvullende informatie vragen om jouw identiteit te controleren. Wij zullen je in beginsel uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren of wij aan jouw verzoek kunnen voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zullen wij je uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden jouw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij je uitleggen waarom. Wanneer je bezwaar maakt tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, dan zullen wij dit verzoek altijd respecteren.

Meer informatie over jouw privacyrechten kan je vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jaarbeurs, dan proberen wij hier graag samen met jou uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy statement
Jaarbeurs kan haar privacy statement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op onze websites gepubliceerd.

Datum laatste wijziging: 22 oktober 2020

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in