‘Preventieve inzet beeldschermzorg loont’

Gastauteur Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Mix & Match verbindt thuiszorg met zorgtechnologie
Lees meer

Elke euro die wordt geïnvesteerd in de preventieve inzet van beeldschermzorg bij mensen met cognitieve problemen en eenzaamheid, levert twee keer zoveel op aan sociale en economische waarde.

Dit blijkt uit de maatschappelijke businesscase die door VitaValley is opgesteld in het kader van het ondersteuningsprogramma bij de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). De businesscase is opgesteld in samenwerking met vijf regionale koplopers die de SET-subsidie ontvingen voor de implementatie en opschaling van beeldschermzorg: Amaris Zorggroep, Brabantzorg, Carinova, Marente en Sensire.

In deze maatschappelijke businesscase is een scenario uitgewerkt voor de preventieve inzet van beeldschermzorg bij mensen met (beginnende) cognitieve problemen en/of eenzaamheid. De inzet richt zich op ondersteuning bij zelfstandigheid en dagstructuur. Daarnaast op het monitoren van welzijn, het bevorderen van sociaal contact en het ondersteunen van mantelzorg.

Op dit moment wordt deze vorm van beeldschermzorg ingezet bij mensen die al een indicatie hebben voor wijkverpleging. Dit maakt bekostiging mogelijk, maar  beperkt wel het preventieve effect. De verwachting is dat de effecten groter zullen zijn als mensen eerder worden bereikt.

Tijdsbesparing van 990.000 uur

Hoewel de inzet van beeldschermzorg een flinke investering vraagt in technologie, de inzet van een beeldzorgteam en implementatie- en organisatiekosten, is het resultaat voor de zorgaanbieder positief. De opbrengsten bestaan uit een tijdsbesparing door kortere zorgmomenten en het voorkomen van reistijd en -kosten. Per cliënt is dit gemiddeld 4,3 uur per maand.

Bij een landelijke opschaling zoals in dit scenario doorgerekend wordt over een periode van vijf jaar ruim 990.000 uur aan tijd bespaard. Dit komt overeen met ongeveer 750 fte. Dit is een belangrijk resultaat gezien de huidige personeelstekorten. Ook voor de andere stakeholders is het resultaat positief. De opbrengsten voor de cliënt en mantelzorger zijn vooral kwalitatief. Voor het zorgkantoor en de zorgverzekeraar zijn er economische opbrengsten. Dit betreft een besparing op het zorggebruik en een besparing op de kosten voor opname in het verpleeghuis.

Eén gezamenlijke businesscase

Hoewel er behoefte was vanuit zorgaanbieders om dit scenario uit te werken, was er weinig beschikbare data. Op basis van casuïstiek, ervaringen en evaluaties van regionale koplopers is een eerste opzet gemaakt voor het preventieve scenario. Op basis van de ingebrachte casussen zijn de uitgangspunten gezamenlijk bepaald en aannames gedaan. Daarnaast is gebruik gemaakt van het eerder gepubliceerde minimumscenario van de maatschappelijke businesscase beeldschermzorg. Voor de uitwerking van de maatschappelijke businesscase is gebruik gemaakt van de Social Return On Investment (SROI) methodiek. Het resultaat is een eerste verkenning voor de opschaling van preventieve beeldschermzorg op landelijke schaal.

Vera Goldewijk, innovatiemanager bij Sensire, geeft aan waarom ze hieraan mee hebben gewerkt: “Voor ons was vooral de meerwaarde van preventieve beeldschermzorg een enorme zoektocht. Vanuit casuïstiek weet je dat je de goede dingen doet, maar hoe hang je hier getallen aan en bewijs je de meerwaarde? Het is fijn om dit gezamenlijk te kunnen doen met meerdere zorgorganisaties en andere stakeholders zoals de verzekeraar. Zo ontstaat er een gezamenlijk en overall beeld. Dit zegt veel meer dan vijf losse businesscases.”

Van potentie naar realisatie

Het belangrijkste resultaat voor Inge Nipshagen, projectleider bij Marente, is het gezamenlijk inzicht dat door middel van inzet van beeldzorg mensen echt langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. “Maar om dit resultaat daadwerkelijk te kunnen behalen, zijn wel afspraken nodig met zowel zorgaanbieders als financiers over de benodigde investeringen, het monitoren van de resultaten en het verzilveren van de opbrengsten.”

Voldoende volume is belangrijk om tot een positief resultaat te komen voor de zorgaanbieder. De aandacht en ondersteuning in zorgorganisaties voor de inzet en opschaling van beeldschermzorg blijft in de praktijk meerdere jaren nodig. Dit vraagt ook om meerjarenafspraken met financiers over de benodigde investeringen voor de gewenste opschaling. In eerste instantie wordt vooral gekeken naar zorgverzekeraars, maar ook gemeenten en zorgkantoren kunnen hier een rol in spelen.

Bekijk en/of download hier de samenvatting van de SROI-verkenning ‘Preventieve inzet van beeldschermzorg in de wijkverpleging 2022-2026’.

Deel

Meer over

Zorg op afstand,
artikel
Santeon versnelt zorgtransformatie met dataplatform
Lees meer
artikel
Diederik Gommers: AI haalt huidige EPD’s in
Lees meer
artikel
‘EHDS komt er in sneltreinvaart aan’
Lees meer
artikel
VWS: AI vraagt om samenwerking
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in