Zorg Enablers: health retail schudt zorglandschap op

Sjoerd Emonts Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Zorg Enablers: GenAI kan zorg revolutioneren
Lees meer

Je bloeddruk laten meten of een preventieve screening doen terwijl je aan het winkelen bent? In veel landen buiten Europa is dit al heel gebruikelijk. Door nieuwe technologische mogelijkheden groeien ook in Europa de wereld van gezondheid en retail naar elkaar toe. De toekomst is ongewis, constateert BeBright in Zorg Enablers, maar vast staat dat health retail het zorglandschap opschudt. Een preview. 

Health retail verwijst naar de beweging waarbij retailbedrijven gezondheidsproducten en/of -diensten aanbieden naast hun primaire detailhandel. Denk aan apotheken of drogisterijen, maar ook aan supermarkten, kleding- en sportwinkels. Dit kunnen ze zelfstandig doen, of in nauwe samenwerking met zorgaanbieders.

Enerzijds worden er fysieke locaties ingericht. Soms gaat het om hele winkels – ook wel retail clinics genoemd – waar consumenten eenvoudig gezondheidsadvies kunnen inwinnen of een gezondheidsmeting kunnen laten doen. Anderzijds worden er mogelijkheden online ingericht, waar bijvoorbeeld consumenten via webshops testkits kunnen bestellen of gezondheidsdiensten kunnen afnemen.

Laagdrempelige toegang

Health retail zet voornamelijk in op het vergroten van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. En biedt een laagdrempelig en toegankelijk concept voor allerlei vormen van consulten, diagnostiek en eenvoudige interventies, veelal in de eerstelijnsgezondheidszorg. Sommige retail clinics verstrekken ook andere diensten, zoals het verzorgen van standaardvaccinaties. Of in andere varianten zijn zorgprofessionals zelfs op locatie aanwezig ter ondersteuning of kunnen ze als het nodig is virtueel opgeroepen worden.

Stroomversnelling

De opkomst van health retail is mede door de covid-epidemie in een stroomversnelling geraakt. Er zijn steeds meer health retailers actief en de marktwaarde groeit. Naar verwachting stijgt de mondiale marktwaarde van 5,6 miljard dollar in 2024 tot 12,3 miljard dollar in 2034. Mede door een groeiend aantal acquisities groeit het aandeel van retailers in de zorg. Zo is de verwachting dat in 2030 zelfs een derde van de eerstelijnszorg in de VS geleverd zal worden door niet-traditionele partijen.

Aanzuigende werking?

Volgens sommigen is health retail een mogelijke oplossing is voor het verlagen van de druk op de zorg. Mede door hulpvragen weg te vangen bij bijvoorbeeld huisartsen en de instroom in het zorgsysteem te verlagen.

Toch kent health retail ook risico’s. Zo kan het verlagen van de drempel tot diagnostiek en zorginterventies ook leiden tot meer (onnodige) zorgvragen of overmatig gebruik. Dit zijn veelal zorgvragen die opgevolgd gaan worden door reguliere zorgaanbieders in plaats van de health retailers zelf.

Ook leidt het toetreden van een veelheid aan nieuwe spelers tot het zorglandschap tot een gefragmenteerd speelveld. Al helemaal doordat de laagdrempelige toegankelijkheid van retailers er ook voor zorgt dat consumenten eenvoudig switchen tussen aanbieders. Fragmentatie van de zorg vergroot het risico op incomplete dossiers, vaker een overdracht van patiënten en op termijn zelfs tot een lagere kwaliteit van zorg.

Lees de hele column Health Retail » Zorg Enablers

Geïnteresseerden kunnen in de tweede helft van juni ook online presentaties van de auteurs van Zorg Enablers bijwonen:

Donderdag 20 Juni 12.00-13.00 uur: langdurige zorg 

Vrijdag 28 Juni 12.00-13.00 uur:  medisch specialistische zorg

 

Deel

artikel
Innovatie-event HLTH rekt healthtech-agenda op
Lees meer
artikel
HLTH breekt lans voor vrouwengezondheid
Lees meer
artikel
Computable Awards 2024: bekijk de genomineerden
Lees meer
artikel
Gepaste zorg is soms kwestie van ‘gewoon stoppen’
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in