Zorgambassadeur helpt collega’s over techno-fobie heen

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Zes tips om je innovatievermogen te versterken
Lees meer

Technologische tools worden steeds vaker ingezet om het werk in de zorg lichter en aantrekkelijker te maken. Toch leeft er onder professionals naast nieuwsgierigheid nog de nodige reserve. Die wordt mede gevoed door een gebrek aan kennis. Met de inzet van speciaal opgeleide ambassadeurs zorgtechnologie wil arbeidsmarktorganisatie Utrechtzorg hier verandering in brengen.  

“Ambassadeurs zorgtechnologie zijn werknemers in de zorg, uiteenlopend van kwaliteitsverpleegkundigen tot activiteitenbegeleiders, die als bonustaak hun collega’s meenemen in nut, noodzaak en praktisch gebruik van zorgtechnologie”, aldus Marloes Aarden, programmamanager innovatie & zorgtechnologie bij Utrechtzorg. Vanwege de onmisbare en groeiende rol van zorgtechnologie binnen zorg- en welzijnsorganisaties is extra aandacht belangrijk, vindt het arbeidsmarktorganisatie. Dat vinden ook veertien regionale zorgaanbieders en Zilveren Kruis, die met ontwikkelgelden financieel bijspringt.

Peer education

Met het project Ambassadeurs zorgtechnologie geeft Utrechtzorg uitdrukking aan de ambitie van ‘anders organiseren’, ‘anders werken’ en ‘anders leren’. Het grote voordeel van deze vorm van peer education is volgens Aarden dat die nauw aansluit bij de dagelijkse prakrijk van zorgmedewerkers. “Er is in het algemeen weinig tijd voor opleiding. Als je het op de werkvloer doet, wordt het concreet en komt het dichtbij.”

Digitale kanalen

Vanwege de corona-epidemie is het opleidingsoffensief van Utrechtzorg voornamelijk via digitale kanalen verlopen. “Het bleek inderdaad lastiger dan voorzien”, reageert Aarden. “Toch hebben we zestig ambassadeurs opgeleid en twintig inspiratiesessies gehouden. Maar een bezoek aan het Zorginnovatiehuis van Amaris in Baarn, waar je veel technologie in de praktijk kunt zien, is nog niet mogelijk geweest.”

Aarden betreurt dat: “Er is vrij weinig kennis van wat er bestaat. En dan is er nog het idee dat cliënten het toch niet willen. Eigenlijk weten medewerkers niet zo goed zo goed hoe cliënten er tegenover staan”, constateert Aarden. “Dus een gesprek zou goed zijn.”

Enquête over zorgtechnologie

Vertrekpunt voor het opleidingsinitiatief is een enquête van Pluut&Partners onder 1.900 regionale medewerkers in zorg en welzijn. De uitkomsten zijn wat Aarden betreft hoopvol. Meer dan de helft van de geënquêteerde medewerkers (56 procent) maakt één of meerdere keren per week gebruik van zorgtechnologie.

Gevraagd naar de voordelen noemen ze makkelijker communiceren met cliënten en collega’s (63 procent), zelfstandig wonen (56 procent) en meer vrijheid (51 procent). Bijna zeven van de medewerkers (69 procent) gaan dan ook graag aan de slag met zorgtechnologie.

Minder persoonlijk

Toch is 58 procent bang dat de zorg minder persoonlijk wordt, 40 procent maakt zich zorgen over privacy en 7 procent van de medewerkers vindt technologie zelfs een bedreiging voor de zorg. Meer inzet en draagvlak vanuit management is wat Aarden betreft dan ook hard nodig.

Ze wordt door het ministerie van VWS en Buro StrakZ op haar wenken bediend. Onlangs hebben ze een vragenlijst uitgezet onder teamcoördinatoren, teamcoaches, temleiders, managers en locatiehoofden in de verzorging, verpleging en thuiszorg. Dit onderzoek moet een blauwdruk opleveren voor leiderschap bij de implementatie en evaluatie van zorgtechnologie en e-health, inclusief de bijbehorende aandacht voor de vaardigheden van medewerkers.

Vak aantrekkelijk maken

Als het om vaardigheden gaat, inmiddels loopt in in meerdere arbeidsmarktregio’s het opleidingstraject Medewerker En Technologie (MET). Zulke kennisoverdracht is wat Aarden betreft om meer dan één reden noodzakelijk. “Je maakt het vak zo aantrekkelijker voor mensen die zich willen ontwikkelen. En op termijn wordt de zorg ook aantrekkelijker voor mensen van de jonge generatie.”

Slimme Zorg Estafette

Onder de titel Een leven lang leren binnen de zorg! Is daar wel tijd voor? vertelt Marloes Aarden tijdens de opening van de Slimme Zorg Estafette op 27 januari over de ervaringen van Utrechtzorg.  Tijdens de Slimme Zorg Estafette (SZE), die tot en met 25 februari duurt, staan slimme zorg en innovatie elke week centraal in één regio. Die geeft daarna het stokje door aan de volgende regio.

Deel

artikel
Thebe verdubbelt gebruik bewezen effectieve techniek
Lees meer
artikel
Ravijnjaar 2026: bereid je op tijd voor
Lees meer
artikel
Zorg zoekt naarstig naar vangrails voor AI
Lees meer
artikel
Pepper podcast: Tired of Cancer als maatje voor kankerpatiënten
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in