‘Zorgbestuurder verkiest uitzendbureau boven digitale transformatie’

Philip van de Poel Auteur
Lees meer
Volgend artikel: Arbeidsmarkt zorg komt onder hoogspanning
Lees meer

Nederlandse zorgbestuurders kiezen bij het oplossen van personeelstekorten eerder voor uitzendbureaus dan voor digitale gezondheidstechnologie. Daarin verschillen ze significant van hun buitenlandse collega’s. Dit komt naar voren uit de achtste Philips Future Health Index. Een andere opvallende bevinding is dat duurzaamheid in Nederland is gezakt op het bestuurlijke prioriteitenlijstje.

De achtste editie van de Future Health Index onderstreept eens te meer dat het personeelstekort de voornaamste kopzorg is van zorgbestuurders. Ook financiële problemen als gevolg van sterk gestegen exploitatiekosten staan hoog op de bestuurlijke agenda. Zorgbestuurders zien zich genoopt om alle zeilen bij te zetten om de zorg toegankelijk te houden.

Toegankelijk houden

“Zorginstellingen hebben op dit moment een personeels- en financieel tekort”, zegt Léon Kempeneers, managing director bij Philips Benelux. “De focus van bestuurders ligt daarom terecht op het toegankelijk houden van de zorg voor patiënten.”

Structurele oplossing

Over de gekozen oplossing voor dit probleem heeft Kempeneers twijfels. “Nu werken bestuurders veel samen met uitzendbureaus, zo blijkt ook uit de Future Health Index, maar het tekort aan zorgpersoneel blijft”, aldus Kempeneers. “We moeten als sector onze blik ook op de toekomst houden. Hoe lossen we problemen structureel op? De implementatie van de juiste mensgerichte technologie kan een blijvend verschil maken.”

Technologie tegen personeelstekort

Afgaand op de Future Health Index hebben Nederlandse zorgbestuurders daar relatief weinig fiducie in. Slechts 14 procent van hen zegt digitale gezondheidstechnologie te gebruiken of te willen gebruiken om de impact van personeelstekorten te verminderen. Wereldwijd ligt dit percentage met 56 procent maar liefst vier keer hoger. In buurland Duitsland wil zelfs 66 procent van de bestuurders technologie inzetten om het personeelstekort in te dammen. De meest genoemde oplossing in Nederland is samenwerking met uitzendbureaus. 41 Procent geeft deze optie op als voorkeur.

Samenwerking met AI-bedrijven

Daarin verschillen Nederlandse bestuurders van jongere zorgprofessionals. 42 Procent van hen vindt dat hun instelling juist zou moeten samenwerken met zorgtechnologiebedrijven om de impact van personeelstekorten te verminderen. Voor 30 procent van hen is AI de eerste keuze als het gaat over technologie die de werktevredenheid kan verbeteren. Daarin lopen de Nederlandse zorgprofessionals voorop. Wereldwijd is dit met 17 procent bijna de helft lager.

Implementatietekort

Volgens Kempeneers dreigt de sector door de reserve te aanzien van technologie laaghangend fruit mis te lopen. “Uit berekeningen die namens van Gupta Strategists blijkt dat we een groot deel van het personeelstekort al kunnen opvangen met de huidige technologie. Ik merk dat we vooral een implementatietekort hebben in de zorg. Daar ligt een grote uitdaging voor de komende jaren.”

Bezuinigen

Die implementatie staat onder grote druk door de financiële problemen. Blijkens de Future Health Index bezuinigt 36 procent van de bestuurders op investeringen in technologie om financiële tekorten op te lossen. Die zuinige opstelling weerspiegelt zich ook in de feitelijke inzet van virtuele zorg. Hoewel bestuurders de waarde hiervan erkennen, zegt slechts 39 procent dat hun instelling acute of kritieke zorg verleent buiten de instelling, virtueel of bij de patiënt thuis. Ter vergelijking: wereldwijd ligt het gemiddelde op 63 procent en in Europa op 55 procent.

Duurzaamheid minder urgent

Een ander opvallend resultaat van de Future Health Index is dat bestuurders in Nederland duurzaamheidsinitiatieven een lagere prioriteit geven dan voorafgaande  jaren. 43 Procent van de Nederlandse respondenten vindt het onderwerp minder belangrijk dan voorheen. Werkgevers in de gezondheidszorg die zich willen onderscheiden op een sterk concurrerende arbeidsmarkt doen er goed aan om het onderwerp hoog op de agenda te houden. Een derde (34 procent) van de jongere zorgprofessionals noemt een stevig duurzaamheidsbeleid een belangrijke overweging bij de keuze van een werkgever.

Ervaringen delen

Aan Philips zal het niet liggen. De medtech-gigant deelt naar eigen zeggen graag de eigen ervaringen op het gebied van duurzaamheid. “Bedrijven zoals Philips kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen helpen om duurzamer te worden, wij hebben de afgelopen jaren zelf enorme stappen gezet”, zegt Kempeneers.

“Wij werken volgens EcoDesign principes bij het ontwikkelen van onze producten en denken na over de energie-efficiëntie. Onlangs hebben we met een aantal ziekenhuizen in onder meer Portugal, VS en Finland onderzoeken uitgevoerd om hun impact op het milieu in kaart te brengen. We hebben aanbevelingen gegeven hoe deze ziekenhuizen duurzamer kunnen worden. Ik nodig Nederlandse ziekenhuis dan ook uit om met ons in gesprek te gaan over duurzaamheid en daarnaast duurzaamheidscriteria in overweging te nemen bij hun aankopen.”

De Future Health Index 2023 is gebaseerd op onderzoek onder bijna 3000 bestuurders en jongere professionals uitgevoerd in veertien landen waaronder Nederland.

 

Deel

artikel
Santeon versnelt zorgtransformatie met dataplatform
Lees meer
artikel
Diederik Gommers: AI haalt huidige EPD’s in
Lees meer
artikel
‘EHDS komt er in sneltreinvaart aan’
Lees meer
artikel
VWS: AI vraagt om samenwerking
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in