Henk Nies

Henk Nies is directeur Strategie & Ontwikkeling bij Vilans, het landelijke kenniscentrum voor langdurende zorg. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg op de Jo Visser leerstoel aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een van zijn nevenfuncties is het lidmaatschap van de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut Nederland. Henk is al vele jaren betrokken bij grootschalige implementatieprogramma’s in de zorg, bij de kennisverspreiding voor en met beroepsbeoefenaren en bij toegepast onderzoek. Hij zoekt daarbij de combinatie van functies en invalshoeken op. Hij heeft in Nederland en internationaal onderzoek gedaan en gepubliceerd over ouderenzorg en ouderenbeleid, gehandicaptenzorg, kwaliteit van de zorg, mantelzorg en beroepsontwikkeling. In zijn werk aan de Vrije Universiteit richt hij zich op waardige zorg, het samenspel tussen formele en informele zorg, de betrokkenheid van burgers, innovatie van beroepen en beroepsonderwijs, regionale samenwerking tussen zorg en het sociale domein, en veerkracht in zorg en welzijn.

Bijdragen van Henk Nies

‘Besturen gaat over gedrag en waarden’

Tijdens de pandemie zijn besturingsstructuren en...

Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in