Helen Dowling Instituut

Patientenzorg, onderzoek en scholing


Ieder jaar krijgen ruim 124.000 mensen de diagnose kanker en dit aantal stijgt. De emotionele impact van kanker is groot. Bij het Helen Dowling Instituut weten we dat als geen ander. Onze professionals zetten zich elke dag in om mensen te helpen omgaan met de impact op hun mentale welzijn, met afscheid nemen en met doorleven met een uitgestelde dood. De missie van het Helen Dowling Instituut is om mensen met kanker en hun naasten de regie over hun leven, daar waar mogelijk, terug te geven. Dit doen we door:

Wij zijn een GGZ-instelling die individuele-, groeps-, gezins- relatie-, en online therapie aanbiedt. Deze zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Onze onderzoekers brengen in kaart welke zorg werkt voor wie en waarom. De onderzoeksvragen komen direct uit onze dagelijkse praktijk en de inzichten die we opdoen in de onderzoeken passen we weer toe in onze behandelingen. Sinds 2020 hebben wij de leerstoel ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie?’ aan Tilburg University.

Vanuit de Helen Dowling Academie delen we onze kennis en expertise vanuit onze patiëntenzorg en wetenschappelijke onderzoeken met zorgprofessionals. We bieden scholingen op het gebied van de psycho-oncologie en vitaliteit met als doel de zorg beter te maken. Bij het vitaliteitsaanbod gaan we uit van het principe dat je pas goed voor een ander (patiënt) kunt zorgen als je eerst goed voor jezelf zorgt.

Het HDI heeft het TOPGGz-keurmerk toegewezen gekregen. Dit geeft blijk aan het bijzondere werk dat we vormgeven: hoogspecialistische cliëntenzorg, cliëntgebonden wetenschappelijk onderzoek én kennisdeling.

Goed doel

Om zorg te bieden die aansluit bij de wensen en behoeften van onze cliënten én om onze zorg continu te kunnen verbeteren, worden we jaarlijks gesteund door vele particulieren, bedrijven en filantropische stichtingen. Deze steun stelt ons in staat onze zorg voortdurend te innoveren en nieuwe behandelingen te ontwikkelen.

 

 

Artikelen over en van Helen Dowling Instituut

Helen Dowling Instituut wil veel meer kankerpatiënten helpen

De komende periode wil het Helen Dowling Instituut een...

Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in