De Juiste Zorg op de Juiste Plek

In 2010 en 2011 versterkte de invoering van de regionaal werkende zorggroepen voor mensen met diabetes, COPD en cardiovasculair risico in sterke mate de kwaliteit van de chronische zorg. Ketenzorg kreeg erdoor een impuls. Ziekenhuiszorg verplaatste zich naar de eerste lijn. Hoe hebben deze groepen zich sindsdien ontwikkeld? Hoe ging de samenwerking tussen deze groepen en de huisartsenposten?

In 2018 ontstond een nieuwe samenwerking tussen het ministerie van VWS en het zorgveld: de beweging ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’ (JZOJP). Veldpartijen hebben in 2018 JZOJP omarmd om lokale en regionale zorg met een betere kwaliteit betaalbaar en toegankelijk te houden.

Sindsdien zijn er vele initiatieven ontplooid om zorg te verplaatsen, te vervangen en te voorkomen. Sinds begin 2019 pakken zorgverzekeraars en ziekenhuizen regionale regie bij het aanbieden van zorg. Zorginnovatie groeit daarmee uit van lokale initiatieven naar regionale implementatie. Hoe verhouden de zorggroepen uit 2010 tot de JZodJP uit 2018, de regionale regie en de ervaringen met de corona-pandemie tot elkaar? Welke lessen voor de periode na de corona uitbraak zijn hieruit te trekken? Deze twee vragen staan centraal op het vierde JZOJP-congres.

Deel

Gerelateerd

event
Congres Zorgevaluatie: samen kiezen én delen
Lees meer
event
ICHOM 2024
Lees meer
event
Jaarcongres Tijd voor Verbinding
Lees meer

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in