Linnean Initiatief

Linnean Initiatief is een landelijk netwerk van meer dan 1.100 gedreven patiënt(vertegenwoordigers), zorgverleners, zorgverzekeraars, onderzoekers en leveranciers. Samen willen wij de implementatie van waardegedreven zorg versnellen.

Het begon allemaal in 2017, tijdens een congres van ICHOM (International Consortium for Health Outcome Measurement) in Washington, de VS. Een groep zorgverleners en vertegenwoordigers van patiënten-, beroeps- en overheidsorganisaties kwam hier bijeen om elkaar te inspireren rond het meten en gebruiken van uitkomstinformatie  en het versneld beschikbaar maken daarvan. Zo ontstond het Linnean Initiatief, vernoemd naar het adres van de Nederlandse ambassade aan 4200 Linnean Ave in Washington.

Ons motto is  ‘In verbinding staan met elkaar, met collega’s binnen en buiten uw organisatie’. De leden van het netwerk vinden elkaar in de gezamenlijke ambitie en om dat doel te bereiken bundelen de leden hun krachten. We verbinden, inspireren en adviseren elkaar over gezondheidsvraagstukken en –aanpakken. Daarmee zijn we er nog niet. Zorgverleners en patiënten samen laten beslissen op basis van informatie vergt een cultuurverandering. Ieder Linnean-lid is daarom ook ambassadeur van het waardegedreven gedachtegoed.

Het Linnean organiseert landelijke netwerkbijeenkomsten en werkbezoeken. Deze bijeenkomsten zijn een centrale ontmoetingsplek voor onze leden en bieden een podium aan best practices. In actieve werkgroepen buigen leden zich over een bepaald thema binnen waardegedreven zorg. Door het enorme scala aan verschillende achtergronden en expertises kunnen we, als we met elkaar in gesprek gaan, nadenken en ontwikkelen, het beleid beïnvloeden en experimenteren. Bovendien kunnen we enorm van elkaar leren. Tot slot hebben we een online platform met alle functionaliteiten om 24/7 kennis en ervaringen uit te wisselen als ook laagdrempelig contact met elkaar te zoeken.

Artikelen over en van Linnean Initiatief

Maak een account aan

Om artikelen aan je leeslijst toe te voegen en om artikelen en events met bepaalde thema’s of van specifieke organisaties of auteurs te volgen, dien je ingelogd te zijn met je Mijn Hub account.

Registreer je Of log in